För många protestanter är tanken att våra gärningar skulle spela roll i den yttersta domen något främmande. Samtidigt kan vi gång på gång i Nya testamentet läsa att så är fallet – inte minst i Jesu egen undervisning. I denna artikel försöker Olof Edsinger bena ut vad detta kan tänkas stå för. Han lanserar också tanken att domen innehåller två olika nivåer: en som har med frälsningen, och en som har med lönen, att göra.

Av: Olof Edsinger

Läs mer: SEA_Paper_49_Den_himmelska_lönen