Finns det något sådant som en ”kristen politik”? Eller kan olika tider och kulturer kräva olika politiska lösningar – och därmed också olika svar från politiskt engagerade kristna? I denna artikel hävdas att kristna bara kan ta ställning i politiska frågor efter att ha satt in dem i deras större kontext. Först då kan vi förstå vad som är Guds Rikes svar på rådande samhällsutmaningar.

Av: Linus Owman

Läs mer: SEA_Paper_50_Kristen_i_det_politiska_landskapet