I den allmänna debatten om Bibelns syn på sexualiteten förekommer ett antal argument och påståenden som kan beskrivas som ”pragmatiska” snarare än teologiska. I detta SEA Paper, som ursprungligen publicerades som sex separata inlägg i norska Dagen, försöker Olof Edsinger och Espen Ottosen att bemöta några av de oftast förekommande av dessa:

Varför göra homosexualitet till en särskilt stor synd?
Bör inte erfarenheter väga tyngre än bibeltexterna?
Är inte kärlek, trohet och jämställdhet viktigast?
Men homosexuellt samliv skadar väl inte någon?
Men är inte homosexuella skapade sådana?
Men Jesus sa väl ingenting om homosexualitet?

Av: Olof Edsinger och Espen Ottosen

Läs mer: SEA Paper 56: Sex vanliga invändningar mot en klassisk äktenskapssyn