I den första delen i den här tvådelade serien beskrev jag de starka kontrasterna mellan den gnostiske Jesus och ”Ordet som blev människa”. När det gäller påståenden om Gud, universum, mänsklighet och frälsning, ingår de här två respektive synsätten på Jesus i två helt olika, exklusiva världsbilder. Vår nästa frågeställning ska bli historisk. Har vi något begrepp om vad Jesus, mannen från Nasaret, verkligen gjorde och sade som rent historisk gestalt? Ska vi uppmärksamma gnostiska dokument som Thomasevangeliet och se dem som pålitliga skildringar av Jesu sinnelag, eller är det istället Människosonen i de bibliska evangelierna som talar autentiska ord? Eller måste vi fortsätta vara totalt ovetande om den historiske Jesus?

Av Douglas Groothuis

Läs mer: SEA Paper 4 De gnostiska evangelierna