Är Bibeln en tillräcklig källa för kunskap om Gud, eller kräver vår tids utmaningar att Gamla och Nya Testamentet kompletteras? Finns det stöd för Reformationens motto Sola Scriptura— Skriften allena—i Bibeln? I denna artikel går teologen Mark Thompson igenom vad som talar för Bibelns tillräcklighet än idag. Han menar bland annat att många av de utmaningar som evangelisk kristna står inför i slutändan handlar om synen på Skriftens tillräcklighet.

Av Mark Thompson

Läs mer: SEA_Paper_6_Skriftens_tillräcklighet