0 Objekt

Är Bibeln en tillräcklig källa för kunskap om Gud, eller kräver vår tids utmaningar att Gamla och Nya Testamentet kompletteras? Finns det stöd för Reformationens motto Sola Scriptura— Skriften allena—i Bibeln? I denna artikel går teologen Mark Thompson igenom vad som talar för Bibelns tillräcklighet än idag. Han menar bland annat att många av de utmaningar som evangelisk kristna står inför i slutändan handlar om synen på Skriftens tillräcklighet.

Av Mark Thompson

Läs mer: SEA_Paper_6_Skriftens_tillräcklighet