– SEA kommer så småningom att bjuda in till ett seminarium om The Cape Town Comitment vars första del presenterades under den tredje Lausannekongressen i Sydafrika. Syftet blir att diskutera och belysa hur kongressens slutsatser kan påverka församlingar i Sverige. Hur stora de framtida svallvågorna från Cape Town 2010 kommer att bli vet dock bara Gud.

Det säger Svenska Evangeliska Alliansens (SEA) generalsekreterare, Stefan Gustavsson, efter hemkomsten från den tredje Lausannekongressen i Kapstaden, Sydafrika. Kongressen samlade 4200 delegater från 197 länder för att tänka strategiskt om världens evangelisering och blev enligt Stefan Gustavsson en vitamininjektion i den världsvida evangelikala rörelsen. Som arrangörer för kongressen stod Lausannerörelsen och World Evangelical Alliance, som SEA är den svenska delen av.

– Första delen av dokumentet The Cape Town Commitment, som heter ”For the Lord we love” och beskriver den kristna trons innehåll. Om ett par veckor kommer den andra delen att publiceras, under namnet ”For the world we serve” och beskriver trons konsekvenser i handling. SEA:s seminarium kommer att behandla hela dokumentet, säger Stefan Gustavsson-

Skälen för en tredje Lausannekongress för att tänka igenom världens evangelisering var enligt Stefan Gustavsson flera, och belyser samtidigt de utmaningar som den kristna kyrkan står inför:

– I varje tid finns behovet att bekräfta trons fundament då varje generation utsätts för press att avvika från evangeliet. De senaste decenniernas våg av postmodern filosofi, som ifrågasätter möjligheten av förblivande sanningar, liksom den aggressiva ateismens återkomst är exempel på vår tids utmaningar. Liberalteologin, som undergrävt så många kyrkor och som är en avgörande orsak till den kristna församlingens kräftgång i väst, är en annan och kontinuerlig utmaning.

– Ett andra skäl är nya och unika utmaningar, både som möjligheter och hot, som följer av att vi för första gången i mänsklighetens historia lever i en verkligt globaliserad värld. Vad kan och ska församlingen göra åt nya skrämmande utmaningar som till exempel HIV/Aids, klimatförändringar och trafficking?

– Behovet av att tänka strategiskt i vår tid är också stor. Hur förhåller vi oss till islam, som nu snabbt växer i många delar av världen och hur når vi den stora delen av mänskligheten som enbart eller huvudsakligen tar till sig ny information genom muntlig förmedling – inte skrift? Hur kan vi samtidigt arbeta med ekonomiskt utvecklingsarbete och förmedling av evangeliet? avslutar Stefan Gustavsson.

Klicka här för Stefan Gustavssons rapport från Cape Town 2010, ”Återuppstånden från de döda?”. Klicka här för del 1 av dokumentet The Cape Town Commitment. Del 2 av dokumentet beräknas vara färdigt i december.