”Inga skolor är värdeneutrala eller saknar en dominerande livsåskådning, vare sig det är uttalat eller outtalat. Enligt Läroplanen (Lgr11) ska den svenska skolan förutom kunskap även föra vidare tydliga värden byggda trosövertygelser, inte naturvetenskap. Debatten om konfessionella friskolor har förts som om detta är något unikt för bara dessa skolor, men det gäller alla skolor i Sverige. Därför föreslår Svenska Evangeliska Alliansen att samtliga skolor ska ange sin filosofiska och ideologiska grund, inte endast de konfessionella skolorna.”

Det skriver SEA i sin remiss till utredningen Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) vars remisstid går ut den 11 maj. SEA kritiserar även regeringens huvudförslag om ett etableringsstopp för nya konfessionella friskolor.

Klicka här för att läsa SEA:s remissvar i sin helhet: Remissvar på SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning.

Klicka här för att läsa utredningen Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)