Samtidigt som 200 miljoner kristna riskerar våldsamma förföljelser i 35 länder, brottas Västvärlden med svåra frågor kring religionens roll i det
öppna samhället. Välkomna till föredrag av Stefan Gustavsson i
församlingen Tabernaklet, Göteborg, och bildande av SEA:s lokalavdelning
den 7 december.

Ett öppet och demokratiskt samhälle bygger på grundvärden som människovärdet och de grundläggande fri- och rättigheterna; tanke-, samvets- och religionsfrihet, yttrande-, tryck-, och mötesfrihet. Innanför dessa ramar finns det sedan frihet att bilda sig en egen uppfattning, driva opinion och engagera sig politiskt.

I ett öppet samhälle behöver man inte göra kristen tro och församlingsengagemang till en enbart personlig och privat fråga; religionsfriheten förutsätter att kristna såväl som ateister kan argumentera utifrån sina övertygelser i det offentliga.

Plats: Tabernaklet, Storgatan 39, Göteborg
Tid: Lördagen 7 december kl 10:00 – 13:00 (fri entré)