När Open Doors nyligen presenterade sin rapport i Washington DC över de länder där kristna förföljs som mest, välkomnades rapporten som ett viktigt verktyg. I Sverige har det dock varit sällsamt tyst från regeringens sida kring förföljelsen av kristna och Open Doors lista, trots att den svenska lanseringen skedde parallellt. Det skriver Jacob Rudenstrand i Svenska Dagbladet.

Läs artikeln på SvD:s hemsida

Strax före jul dödades 25 gudstjänstbesökare av självmordsbombare i St Petrus och Pauluskyrkan, intill Kairos stora koptiska St. Markuskatedralen. Den dödligaste attacken på många år i Egypten. 23 av offren var kvinnor; bomben exploderade i kyrkans kvinno- och barnsektion. Nio dagar senare dog ytterligare en gudstjänstbesökare, den yngsta, av sina skador från bombdådet Ä tioåriga Maggy Moemen.

Totalt beräknas 215 miljoner kristna i 50 länder möta förföljelse på grund av sin kristna tro. Det är mer än var tionde kristen på jorden. Det är slutsatsen i Open Doors årliga World Watch List som offentliggjordes häromveckan.

Under rapporteringsperioden kunde Open Doors även bekräfta att 948 kristna dödades på grund av förföljelse. Givetvis finns det ett stort mörkertal. Självmordsbombningen på ett nöjesfält i Lahore, Pakistan, där kristna familjer var samlade för att fira påsk, skördade över 70 offer, varav flera barn, var en av förra årets våldsammaste attacker.

Den kristna människorättsorganisationen Open Doors har mätt graden av förföljelse av kristna sedan 1993. I Nordkorea, som fortsätter att toppa listan för 15:e året i rad, sitter omkring 70 000 kristna i straffläger. Majoriteten av förföljelsen kommer dock från islamistiskt håll, vilket även återspeglas i länderna på tio-topplistan: Afghanistan (3), Pakistan (4), Sudan (5), Syrien (6), Irak (7), Iran (8). I Somalia (2), som tangerar förstaplatsen på WWL, uppskattar man att det bara finns ett 100-tal kristna. Varje muslim som konverterar till kristendomen riskerar dock att dödas om de upptäcks

I Jemen (10) har kristna immigranter och gästarbetare flytt landet efter morden på fyra katolska nunnor från Moder Teresas nunneorden i mars. Inhemska kristna attackeras av båda sidor i inbördeskriget.

Samtidigt ökar den religiösa nationalismen i sydöstra Asien där kristna betraktas som fiender till den inhemska kulturen. Sedan BJP kom till makten i Indien 2014, under ledning av premiärminister Narendra Modi, har den radikala hinduismen ökat stadigt. Bara under det första halvåret 2016 inträffade 134 våldsincidenter mot de kristna i landet, jämfört med 177 incidenter under hela 2015 och 147 år 2014. Åtminstone sex delstater i Indien har dessutom infört förbud mot konverteringar vilket gör kristna grupper särskilt utsatta.

När årets World Watch List nyligen presenterades i Washington DC välkomnades rapporten av USA:s utrikesdepartements särskilde rådgivare för religiösa minoriteter som ett viktigt verktyg i sitt arbete. I Sverige har det dock varit sällsamt tyst från regeringens sida kring förföljelsen av kristna och Open Doors lista, trots att den svenska lanseringen skedde parallellt.

I det politiskt och religiöst oberoende forskningsinstitutet Pew Research Centers mätningar av restriktioner av religionsfriheten, möter kristna förföljelser och förtryck i absolut flest länder. Vid senaste mätningen (2014) drabbades kristna av trakasserier i 108 länder, jämfört med 102 året innan. Även Europaparlamentet slår fast i sin senaste årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen, som antogs den 14 december, att ”kristna för närvarande är den religiösa grupp som utsätts för flest trakasserier och hot i länder världen över, även i Europa, där kristna flyktingar rutinmässigt förföljs på grund av sin religion, och att några av de äldsta kristna samfunden riskerar att försvinna, särskilt i Nordafrika och Mellanöstern”. Även denna rapport har mötts med tystnad från regeringens sida.

Det står inget i Sveriges utrikesdeklaration om förföljelsen av kristna, däremot av andra utsatta religiösa och etniska minoriteter. När riksdagen debatterade utrensningen av kristna i Irak och Syrien ville regeringen inte erkänna att det pågick ett folkmord. Många av dem som dör är kvinnor och barn, men detta tycks vara en blind fläck i Sveriges feministiska utrikespolitik.

I juni förra året utsåg utrikesministern Margot Wallström ett särskilt sändebud med ansvar att samordna Utrikesdepartementets arbete mot antisemitism och islamofobi, som är två prioriterade områden för regeringen. Ett viktigt beslut. Ingen ska behöva förföljas på grund av sin religiösa, etniska eller sexuella identitet. Men varför inkluderas inte världens mest förföljda grupp Ä de kristna Ä i sändebudets ansvarsområde?

Jacob Rudenstrand
Biträdande generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen