”Inskränkningar av grundläggande fri- och rättigheter kan bara motiveras om det finns ett klart samband mellan förekomsten av konfessionella friskolor och de problem som regeringen vill  åtgärda. Något sådant berättigat syfte kan promemorian dock inte påvisa. Tvärtom tycks ett etableringsstopp snarare motiveras av ett ideologiskt motstånd och man riskerar kasta ut barnet med badvattnet då man klumpar ihop välfungerande  skolor med skolor där det förekommer problem.”

Det skriver SEA i sin remiss till promemorian Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning vars remisstid går ut idag fredagen den 13 maj.

Klicka här för att läsa SEA:s remissvar i sin helhet

Klicka här för att läsa regeringens promemoria i sin helhet