Tjänsten innebär ansvar för medlemshantering, intern och extern kommunikation och övrig administration. Arbetet sker i nära samarbete med SEA:s ledningsteam.

Placering i Stockholm att föredra, men inget krav. Tillträde 15 jan 2009 eller efter överenskommelse.

Svenska Evangeliska Alliansen är ett idéburet nätverk av enskilda, församlingar och samfund, se www.sea.nu

Ansökningar skickas till info@sea.nu och behandlas löpande.

För mer info, kontakta Lukas Berggren (samordnare) 0735 09 82 72 eller Stefan Gustavsson (gen sekr) 0708 433 162.