Inspiratör /Administratör 50 %

Tjänsten innebär ansvar för medlemshantering, organisationsutveckling och administration. Arbetet sker i nära samarbete med generalsekreteraren.

Placering i Stockholm att föredra, men inget krav.

Svenska Evangeliska Alliansen är ett idéburet nätverk av enskilda, församlingar och samfund.

Skicka ansökan till info@sea.nu senast 11 mars.

För mer info, kontakta Mats Tunehag 0708 302292 (ordf) eller Stefan Gustavsson (gen sekr) 0708 433 162.