I samband med sommaren har debatten om skolavslutningar i kyrkan blommat upp på nytt. Ska den sekulära staten, som ska vara neutral i religiösa frågor, bestämma över kyrkornas medverkan i skolans terminsavslutning? Frågan är på sätt och vis en temperaturmätare för det fria och pluralistiska samhället.

Under Almedalsveckan 1-8 juli arrangerar SEA två seminarier om pluralismens gränser och religionsfriheten där vi vill ta temperaturen på åsiktspluralismen i den svenska samhällsdebatten. Seminarierna äger rum på missionsbåten Elida centralt i Visby hamn.

Program:

Pluralismens gränser i den offentliga debatten, 3 juli kl 13:30

Ska värderingar som uppfattas som intoleranta, förpassas till den privata sfären utan tillgång till offentligheten? Har vi fått en ny statsreligion i form av sekulär ideologi? Under det senaste året har det pågått flera ideologiska debatter som berört samhällets pluralism kontra ett mer enhetligt samhälle.

Medverkande: Paulina Neuding, chefredaktör för Magasinet Neo, Johan Lundberg, kulturskribent och chefredaktör för Axess, Jasenko Selimovic, statssekreterare åt integrationsminister Erik Ullenhag, Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, samt Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP).

Klicka här för mer information om seminariet.

När religionsfriheten tigs ihjäl, 4 juli 10:30

Hädelselagstiftning och yttrandefriheten har hamnat i centrum för debatten om religionens relation till staten. I både FN och flera medlemsländer finns ett starkt tryck att förbjuda religionskritik. Europeiska makthavare blundar också för konsekvenserna av hädelselagar och begränsningar i möjligheten att anta en ny tro. Paul Marshall, religionsfrihetsexpert vid amerikanska Hudson Institute, talar över ämnet (mer information om Paul Marshalls arbete finns här).

Medverkande: Paul Marshall, Senior Fellow vid Hudson Institute’s Center for Religious Freedom Washington DC, och Katherine Cash, sakkunnig i religions- och övertygelsefrihet, Svenska missionsrådet.

Klicka här för mer information om seminariet.