– Många inom Svenska kyrkan har upprörts över att kyrkomötets ledamöter har fått en bok om Islam som julgåva. Därför vill vi i SEA bjuda in alla som vill vara med och skicka en kanske mer passande julklapp till samtliga ledamöter i kyrkomötet; vinterns mest aktuella bok om Jesus.

Det säger Jacob Rudolfsson, samordnare på Svenska Evangeliska Alliansen, efter att kyrkokansliet har skickat boken ”Möten med Islam” till de tillträdande ledamöterna i kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

”Med boken vill Svenska kyrkan bidra till att öka kunskapen om islam och muslimers sätt att leva”, står det i följebrevet från Svenska kyrkan som avslutas med en tillönskan om en god jul och ett gott nytt år.

Som en alternativ julgåva startar SEA nu en insamlingskampanj för
att kunna skicka Stefan Gustavsson senaste bok ”Skeptikerns guide till
Jesus” till samtliga 251 tillträdande ledamöter i kyrkomötet. Målet är 25
100 kr vilket kommer att gå till att finansiera utskicket av ”Skeptikerns
guide till Jesus” som redan sålt rekordbra på bara en vecka (gåvan ges på
plusgirokonto 108 64 10-6 och märks med ”Kyrkojulklappen”).

– Skriften ”Möten med islam” tar upp viktiga frågor kring religionsdialog med muslimer och ett samhälle med en allt större mångfald i livsåskådningar och det är bra. Samtidigt är julen en av årets viktigaste kristna högtider. Det är nu vi firar att Guds ende son och världens frälsare, Jesus Kristus, kom till jorden och klev in i vår historia, vilket är unikt för den kristna tron, säger Jacob Rudolfsson och fortsätter:

– I en tid då det råder en så stor förvirring kring innehållet i kristen tro bör det ligga på varje kyrkas ansvar att både fördjupa sig i och sprida budskapet om julens sanna innebörd. Därför vill vi solidariskt hjälpa våra trossyskon i kyrkomötet att fästa blicken på julens huvudperson.