– I praktiken har FN röstat igenom en internationell hädelselag. Även om FN-resolutionen om bekämpande av religionsförtal inte är bindande, ger den legitimitet åt religiöst förtryck i främst muslimskt dominerande länder, vilket vi har sett en oroande eskalering av under de senaste månaderna. Inte minst mot kristna i Irak, Pakistan och Egypten.

Det säger Svenska Evangeliska Alliansens generalsekreterare, Stefan Gustavsson, i en kommentar till att FN:s generalförsamling i slutet av december röstade igenom resolutionen Bekämpandet av religionsförtal. 76 länder röstade för resolutionen, 67 emot och 40 avstod från att rösta. Sverige, tillsammans med övriga EU-länder, röstade emot resolutionen.

– Sedan 1999 har frågan om religionsförtal varit uppe ett flertal gånger i FN-sammanhang, och är en fråga som drivs av OIC, Organization of the Islamic Conference. Genom återkommande resolutioner hoppas man på att ett förbud mot religionsförtal, i synnerhet när det gäller islam, blir ett normerande drag inom de mänskliga rättigheterna, säger Stefan Gustavsson och fortsätter:

– För troende inom olika religioner är kritik av den egna åskådningen inget att ta lätt på, men hädelselagar är livsfarliga. Stater ska inte agera skiljedomare i teologiska frågor. Resolutionen ger helt enkelt legitimitet åt den pakistanska dödsdomen mot Asia Bibi, som anklagas för hädelse. Det är individer som äger mänskliga rättigheter, inte stater eller religioner.

– På ytan kan förbud mot religionskritik låta bra. Men resolutionen nämner inget om rätten att byta eller frånsäga sig en religion. Däremot tillåter den länder att göra begränsningar i yttrandefriheten när det handlar om ”skydd” av bland annat ”samhällsordning, folkhälsa eller moral”. Skydd från diskriminering eller våld på grund av religiös övertygelse garanteras redan i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och därför behövs inga nya resolutioner, avslutar Stefan Gustavsson.

Fotnot:

Länk till mötesprotokollet för FN:s generalförsamling 21 december 2010: http://www.un.org/News/Press/docs/2010/ga11041.doc.htm