Hur kan man motivera och apologetiskt försvara kristen tro i
samtal med muslimer? Vad säger Bibeln om samkönade relationer och homosexualitet? I två nya videoresurser från SEA belyses de olika områdena.

Den historiske Jesus – kristnas Gud eller islams profet? Vad påstår Koranen om Jesus? Vilka invändningar har muslimer mot kristen tro? Och hur är det att leva som konvertit till kristen tro i Sverige? Under Svenska Evangeliska Alliansens årsmötesseminarium talade apologeten Omid om skillnaden mellan Koranens och Bibelns syn på Jesus. Efteråt följer ett panelsamtal om kyrkornas arbete och hur det är att vara konvertit i Sverige.

För dig som är intresserad av att veta mer om hur man bemöter invändningar från muslimskt håll och hur man motiverar den kristna tron för muslimer är detta föredrag perfekt.

Medverkande: Omid, apologet, fd muslim och predikant i Göteborgs Internationella Baptistkyrka, Mona Walter, debattör och fd muslim, Stanley Sjöberg, pastor, mfl.

Klicka här för att se seminariet

Övrig info:
För ett föredrag av Omid kring muslimska påståenden att Muhammed finns omnämnd i Bibeln, klicka här.
För en debatt mellan Omid och Naim Khan vid Islamic Propagation Center om Jesu gudomlighet, klicka här.

Homosexualitet och samkönade relationer. Under veckan som har gått har det varit en intensiv debatt om kristen tro och samkönade relationer. I denna nya föreläsning presenterar Stefan Gustavsson vad Bibeln säger om homosexualitet. Både Bibeltexter och förnuftsargument belyses på ett mycket grundläggande vis. För dig som är ledare i en församling eller är intresserad av att veta mer om frågan, är denna resurs omistlig. Videoföreläsningen går även bra att använda i samtalsgrupper, församlingsmöten och andra samlingar.

Klicka här för att se seminariet