Välkomna till SEA:s årsmöte den 14 mars kl 18:00. Mötet inleds med en öppen föreläsning av SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson som kommer att tala över ämnet ”Är Gud ett moraliskt monster? Om gudsbilden i GT”.

Att läsa Gamla Testamentet kan vara utmanande och provokativt för många kristna. Idag tävlar både ateistiska kritiker och liberalteologer med varandra om att förkasta Bibelns första del.

Bland annat skriver Richard Dawkins i Illusionen om Gud: ”Gamla testamentets Gud är antagligen den obehagligaste figuren i hela skönlitteraturen: avundsjuk och stolt över det, en småsint, orättvis, hårdhjärtad maktmänniska, en hämndlysten, blodtörstig etnisk rensare; kvinnohatare, homofob, rasist, barnamördare, folkmördare, sonmördare, en sjukdomsspridande, storhetsvansinnig sadomasochistisk översittare som nyckfullt och illasinnat slår åt höger och vänster.”

Är det verkligen samma Gud Ä kärleksfull, nådefull och rättfärdig Ä i både Gamla och Nya Testamentet?

Välkomna till en högintressant föreläsning!

Efter den öppna föreläsningen serveras fika till självkostnadspris. Därefter följer årsmötesförhandlingar för medlemmar.

Tid: Onsdagen den 14 mars 2012 kl 18:00
Plats: Café Utsikten, Rehnsgatan 20, Stockholm (T-Rådmansgatan)
Övrigt: Dagordning och övriga årsmöteshandlingar skickas ut efter anmälan till info@sea.nu