I helgen anordnade Svenska Evangeliska Alliansen sitt årsmöte i pingstkyrkan i Örebro. Särskild glädje uttrycktes över det genomslag som SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger och biträdande generalsekreterare Jacob Rudenstrand har fått i olika medier – alltifrån ledarsidan i Svenska Dagbladet till Sveriges Radios Människor och tro. En av organisationens viktigaste uppgifter är att fungera som tankesmedja för den evangelikala kristenheten.

– Jag är stolt över att vi med vårt begränsade kansli och resurser lyckas åstadkomma så mycket som vi gör, och sätter avtryck både utanför kyrkväggarna och i den internkristna debatten, säger styrelseordförande Stefan Swärd.

Nästa år firar SEA 20 år som organisation, men historien är betydligt längre än så.

– Evangeliska Alliansen är den äldsta ekumeniska organisationen i Sverige, med rötter i folkväckelserna på 1850- och 1860-talet, säger Stefan Swärd. Ambitionen både då och nu har varit att samla bibeltroende och väckelseorienterade kristna från olika sammanhang. Det uppdraget för vi vidare in i framtiden.

På söndagen predikade Olof Edsinger i pingstkyrkans gudstjänst på temat Trons kamp – och seger, en gudstjänst som även livestreamades på Facebook då många valde att stanna hemma på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Inte minst i dessa tider som präglas av coronakris är det viktigt att tala tro och frimodighet till Guds folk, säger Edsinger.

– Vi ska självklart inte stoppa huvudet i sanden när saker och ting skakar runtomkring oss. Men vi får fästa blicken vid Jesus, som är trons upphovsman och fullkomnare. Och vi får påminna varandra om att vi som kristna tillhör ett rike som inte kan skakas.

SEA har drygt 2000 personliga medlemmar, och ytterligare flera tusen som prenumererar på deras nyhetsmail. Som partnerorganisationer har man ett 40-tal samfund, organisationer och lokala församlingar.

SEA:s målsättning är enligt stadgarna att:
• bygga relationer mellan evangeliska/evangelikala kristna i Sverige och internationellt
• stärka evangelikal identitet och övertygelse i kyrka och samhälle
• bygga upp evangelikal trovärdighet och kompetens
• bli en evangelikal röst i teologi- kultur- och samhällsdebatt
• ta initiativ som leder till att evangeliet bär frukt i evangelisation, omvändelse och handling.

Särskilt fokuserar man i dag på bibelundervisning, apologetik, samhällspåverkan samt mänskliga fri- och rättigheter. SEA:s generalsekreterare sitter också med i planeringsgruppen för höstens europeiska Lausannekonferens, som är den första i sitt slag.

I och med årsmötet byttes en tredjedel av styrelsen ut, och de elva ledamöterna heter numera:
Gudrun Brunegård, Vimmerby (nyinvald)
Henrik Bååth, Stockholm
Annelie Enochson, Västra Frölunda
Thomas Forslin, Göteborg
Simon Johansson, Sundsvall (nyinvald)
Theresia Olsson Neve, Stockholm (nyinvald)
Linus Owman, Malmö (nyinvald)
Daniel Ringdahl, Stockholm
Jan Rosman, Norrköping
Elisabeth Sandlund, Stockholm
Stefan Swärd, Stockholm

‪En videohälsning från SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger i samband med coronakrisen om vilken roll kristna kan ha i den rådande situationen:

‪En hälsning från SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger i samband med coronakrisen om vilken roll kristna kan ha i den rådande situationen.‬

Posted by Svenska Evangeliska Alliansen on Saturday, 14 March 2020

 

Nedan kan du titta på Olof Edsingers predikan på temat ”Trons kamp – och seger” i pingstkyrkan under helgen.

 

Posted by Pingst Örebro on Sunday, 15 March 2020