Den 29 juni till den 6 juli är det dags för Sveriges största forum för samhällsdebatt, Almedalsveckan i Visby. Svenska Evangeliska Alliansen har ett fullmatad schema för veckan där vi kommer att diskutera frågor som rör utvecklingen inom Svenska kyrkan, den globala förföljelsen av kristna, och rätten till samvetsfrihet.

Om du som vän till Svenska Evangeliska Alliansen vill stötta vårt arbete i Almedalen går det bra att sätta in en valfri gåva på plusgiro 108 64 10-6, märk din gåva med ”Almedalsveckan”.

Vissa seminarier kommer även att filmas och läggas upp på vår hemsida allteftersom. Välkommen!

SEA:s egna seminarier:

30/6 Kl.13:30 Varför blåser det kring ärkebiskopen?
Valet av ny ärkebiskop kantades av en intensiv mediedebatt om Svenska
kyrkans roll. Alltifrån journalister till sekulära humanister menade att
Sveriges största medlemsorganisation blir alltmer tydlig som politisk
aktör samtidigt som den är mindre tydlig teologiskt. Vad är nye
ärkebiskopens utmaning? Läs mer

1/7 13:30 Mitt samvete förbjuder mig – om det liberala samhällets återvändsgränd
Fallet med barnmorskan Ellinor Grimark, som av samvetsskäl inte vill
medverka till aborter, har aktualiserat frågan om samvetsfrihet och det
liberala samhällets utmaningar. Samtidigt börjar många debattörer tala
om en smal ”åsiktskorridor”. Går det att följa sitt samvete i det liberala Sverige? Läs mer

1/7 20:30 Kriget mot kristna – där tron kostar mest
På senare år har den globala förföljelsen av kristna väckt allt större
uppmärksamhet i det sekulära Sverige. Men vilka är drivkrafterna och hur
stor är omfattningen? Hur ser offrens vardag ut? Visning av
dokumentären Love Costs Everything. Partially in English. Läs mer

Övriga seminarier under Almedalsveckan som Svenska Evangeliska Alliansen medverkar i:

30/6 Kl.15:00 -16:15 och 16:30-17:45 Kristna -världens mest förföljda grupp?
30/6 Kl.15:00 Samvetsfrihet – en mänsklig rättighet?
1/7 Kl.16:00 Samvetsfrihet en mänsklig rättighet?
2/7 Kl.13:00 Religionsfrihetens roll i samhället
3/7 Kl 11:00 Nätpornografi för unga – problem eller frihet
3/7 Kl.15:00 Rätten till fritt samvete

Övriga seminarier ombord på Elidascenen:
2/7 Kl. 11:00 Mot en pluralistisk, allsidig och saklig svensk skola