Almedalen – Sveriges största forum för samhällsdebatt – är över för SEA:s del. I år har Svenska Evangeliska Alliansen arrangerat och medverkat i spännande seminarier i aktuella ämnen. Nedan kan du se en sommarhälsning från Olof Edsinger samt inspelningar från våra seminarier.

Vill du stötta SEA:s arbete under Almedalsveckan, kan du ge en gåva antingen via Plusgiro (108 64 10-6) eller Swish (123 459 79 10). Märk gåvan ”Almedalen”.

I och med detta nyhetsbrev tar SEA:s kansli sommaruppehåll. Nästa nyhetsbrev kommer i augusti. Trevlig sommar!

Sommarhälsning från Olof Edsinger i Almedalen

Tack gode Gud för mänskliga rättigheter, eller?

Det samtalas allt mer om kristna värden. Andelen väljare som vill ”satsa på ett samhälle med kristna värden” har ökat stort. Samtidigt debatterar politiska företrädare kristendomens betydelse för demokratin och mänskliga rättigheter. Vad betyder det för Sverige som världens mest sekulariserade land?

Medverkande: Olof Edsinger (SEA), Markus Uvell (opinionsanalytiker), Daniel Färm, (Tankesmedjan Tiden), Cecilia Elving (L), Hans Eklind (KD). Moderator: Felicia Ferreira (Dagen)

Sena aborter – praktiskt problem eller varningsflagg?

Under våren publicerade Statens medicinsk-etiska råd en rapport om livstecken vid sena aborter. Den medicinsk-etiska debatten har därför tagit ny fart, bland annat kring så kallad feticid och en fast veckogräns.

Medverkande: Michael Lövtrup (Smer), Stefan Gustavsson (Apologia), Jenny Sonesson (liberal abortdebattör), Catarina Kärkkäinen (Fria Moderata Studentförbundet). Moderator: Thomas Idergard (Tidskriften Signum)