– Vi har inte längre en evangelisk-luthersk statskyrka men det finns tendenser åt att vi bara har bytt statsreligion. Vi har haft en evangelisk-luthersk kristendom i 400 år. Nu har vi en sorts sekulär ideologi. Även om den inte är inskriven i en författning, dominerar den vår kultur och intar en liknande roll som statskyrka. Det finns en mängd outtalade förväntningar som går igen i många sammanhang om vad ska tänka och inte tänka.

Det sa Stefan Gustavsson, generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen, under seminariet Pluralismens gränser i den offentliga debatten ombord på Elidascenen på tisdagen 3 juli under Almedalsveckan.

Seminariet ställde frågan om hur mycket åsiktspluralism som Sverige egentligen tål i frågor där åsikter och värderingar skiljer sig åt från majoritetssamhället. Till exempel om religiösa samfund har rätt att själva styra vilka värderingar de ska förmedla, trots att de delfinansieras av offentliga medel.

– Man ska hålla sig inom ramen för värdegrundsamhället. Vi ger inte statligt stöd till Förintelseförnekarna. Vi ger inte till dem som förespråkar odemokratiska värderingar. Det finns en värdegrund som ska respekteras om man gör anspråk på statliga pengar. I Sverige har vi en väldigt bred liberal lagstiftning, men toleransen har en gräns som är toleransens gräns, sa Jasenko Selimovic, statssekretare åt integrationsminister Erik Ullenhag.

Selimovic fick medhåll av riksdagsledamoten Barbro Westerholm (FP) som ansåg att samfund och organisationer som inte höll sig inom ramen för värdegrunden får klara sig på egen hand utan statsbidrag. Magasinet Neos chefredaktör Paulina Neuding menade dock att beslutsfattare ofta utgår från sina egna politiskt ideologiskt färgade glasögon för vad som är acceptabla och åsikter i samhället.

– Frågan för en folkpartist blir hur man ska förhålla sig till att hela världen inte är folkpartistisk. Var drar man gränsen? Håller man sig inom ramarna för vad som är acceptabelt för en folkpartist i moskéer där man delar på män och kvinnor? Håller man sig inom gränsen när man har olika ritualer för män och kvinnor?

Johan Lundberg, chefredaktör på Axess liknade nutidens auktoriteter inom media vid ett modernt prästadöme präglade av ideologier som feminism, postkolonialism och marxism. Stefan Gustavsson menade att det finns en sekulär norm som präglar samhällsdebatten och jämförde med hur kvinnoförtryck lättast identifieras av kvinnor som en blind fläck.

– Den sekulära normen är en liknande blind fläck hos sekulära och ligger som ett filter, bland annat över mycket av utbildningsvärlden, sa Stefan Gustavsson.