Den 11 april arrangerade KD ett seminarium i riksdagen om äktenskapets framtid och utformning. Inbjudna talare var Anders Agell, professor i civilrätt, Maarit Jänterä-Järeborg, professor i internationell privat- och processrätt, biskop Caroline Krook, RFSL:s ordförande Sören Andersson och Stefan Gustavsson från SEA. Ett 40-tal riksdagsledamöter och tjänstemän lyssnade till presentationerna och det efterföljande samtalet.

I samtalet hamnade biskop Krook och RFSL:s ordförande på samma sida – medan juristerna stod på samma sida som Stefan Gustavsson, med en grundläggande kritik av förslaget. Inte minst professor Agell – som tydiggjorde att han själv är ateist och enbart betraktar frågan ur juridisk synvinkel – instämde oreserverat i den kritik mot det könsneutrala äktenskapet som vi i SEA återkommande har framfört. Det finns goda skäl också för ett sekulariserat samhälle att bevara äktenskapet.