Möt MRO-representanter som deltog i Almedalens hetaste debatt + föreläsning av internationell gäst!

Sedan SEA:s uppmärksammade Almedalsseminarium i Visby om abortdebattens spelregler har diskussionen i media kring abort ökat allt mer. Tillsammans med organisationen Människorätt för Ofödda, som deltog i seminariet, bjuder SEA nu in till föreläsningen Evangeliet, abort och den sociala reformens historia. Evenemanget kommer att äga rum både i Göteborg och Stockholm.

Gregg Cunningham, grundare och direktor för Center for bio-ethical reform (CBR), kommer att ge både teologiska och historiska skäl för pro-lifearbetet som bland annat inkluderar att visa abortbilder.

Gregg Cunningham har en bakgrund som politiker, advokat och överste i den amerikanska militära underrättelsetjänsten. Han är en av den amerikanska pro-liferörelsens mest tongivande ledare och strateger. Efter föreläsningen blir det tid för frågor och diskussion. Deltagare från SEA:s Almedalsseminarium om abortdebattens spelregler kommer även att finnas på plats.

Arrangörer: Människorätt för Ofödda (MRO) och Svenska Evangeliska Alliansen (SEA)

Tid och plats:
5 oktober kl 19:00, i Buråskyrkan, Burås kyrkbacke, Göteborg (OBS! Ny tid)
6 oktober kl 19:00, i Elimkyrkan, Storgatan 26, Stockholm
Övrigt: I anslutning till seminariet serveras fika till självkostnadspris
Anmälan: evenemang@sea.nu