Den amerikanska tidningen Washington Times tar upp frågan om religionsfrihet på sin ledarsida den 19 april. När man tar upp skrämmande exempel på förföljelse av religiösa grupper runt om i världen så nämns Malmö.

Artikeln beskriver mördandet av kristna i Irak och hur det pågår en utrensning av kristna i landet Ä många flyr för sina liv. Vidare nämns slakten av kristna i Nigeria, hur anhängare till Bahai förföljs i Iran och att hindutempel raseras i Bangladesh och Malaysia. Men i denna snabba globala översikt av förföljelse och brist på religionsfrihet återfinns även Malmö.

”Judiska överlevare av Förintelsen togs emot av Sverige. Två generationer senare tvingas skaror av judar att lämna Malmö på grund av ökande antisemitiska handlingar av muslimer och på grund av att stadens ledning är ovillig att skydda dem.”

Omvärlden reagerar, men var finns de svenska protesterna och mediastormen? Detta är en skam för Malmö och Sveriges regering. Malmö stads ledning med socialdemokraten Reepalu i spetsen ligger lågt, spär på judehatet genom undanflykter och gliringar. Vid ett tillfälle skyddade polisen en hotfull och olaglig demonstration med muslimer och vänsteraktivister samtidigt som man motade bort en fredlig och laglig demonstration för Israel. När judars liv och egendom hotas och attackeras vill inte staden eller staten skjuta till nödvändiga resurser för att försvara sina egna medborgare.

Det lilla Skånepartiet har i dagarna satt upp provocerande affischer om islam. De visar en naken Muhammed med en nioårig flicka. Muhammed gifte ju sig med småbarn. Så rent faktamässigt är affischerna sanna, men i mitt tycke är de osmakliga.

Mahmoud Aldebe kräver å Sveriges muslimska förbunds vägnar att Skånepartiet ska förbjudas. Alltså ingen yttrandefrihet eller politisk frihet ska gälla i Sverige för den som kritiserar islam. Man häpnar. Sveriges muslimska förbund kräver alltså att demokratin ska monteras ned.

Hur reagerar då politiker i Malmö på detta? Man säger inget om Sveriges muslimska förbunds krav på diktaturfasoner. Däremot har man snabbt och otvetydigt gått ut och fördömt Skånepartiet. ”Malmö stad tar klart avstånd ifrån affischerna”, säger Björn Lagerbäck. Och polisen i Malmö har anmält Skånepartiet för hets mot folkgrupp.

Summa summarum: Är du en utsatt jude får du på egen bekostnad fly från Malmö. Stadens ledning vill inte entydigt ta avstånd från antisemitiska ord och handlingar, och polisen agerar passivt. Men när fakta om islam presenteras på ett plumpt sätt, reagerar Malmö stad genast och tar klart avstånd ifrån det och det blir en polisanmälan Ä från polisen Ä om hets mot folkgrupp.

Kritiserar du islam, kräver Sveriges muslimska förbund att du ska fråntas dina politiska rättigheter och att dina medborgerliga friheter ska inskränkas.
Utvecklingen i Malmö ger anledning till oro. Omvärlden reagerar. När vaknar Sverige?

MATS TUNEHAG
Ordförande
Svenska Evangeliska Alliansen

Artikeln är även publicerad på ledarplats i Världen idag