– Om Skolverkets förslag till ny läroplan i religionsämnet realiseras så riskerar det att göra unga människor historielösa och utan möjlighet att förstå eller ta ställning till vår egen historia, kultur, musik, konst och litteratur. Då menar vi att man gör våra ungdomar en björntjänst.

Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare på Svenska Evangeliska Alliansen, i en kommentar till de förslag till förändringar i grundskolans kursplan i religionskunskap som Skolverket har arbetat fram.

Ä Det är självklart att elever skall undervisas om alla världsreligionerna, men vi kan inte blunda för kristendomens enorma kulturella påverkan under nästan 2000 år. Inom ramen för religionsämnet är det självklart att elever måste få möjlighet att upptäcka detta och på det sättet kunna förstå både sin historia och sin samtid.

Över 700 brev och mejl har strömmat in till Skolverket i protest mot de planerade förändringarna i religionskunskapsämnet. Något som bland annat har att göra med den uppmaning till protester som Svenska Evangeliska Alliansen riktat till allmänheten på sin hemsida.

– Det är uppenbart att det engagerar och förvånar allmänheten när Skolverket blundar för kristendomens påverkan på vår kultur, avslutar Stefan Gustavsson.

För mer information:
Stefan Gustavsson
Generalsekreterare
0708-433 162

Lukas Berggren
Samordnare
0705-56 29 40