Kraven på att göra äktenskapet könsneutralt framställs ofta som ett upphävande av diskriminering. Men som vi tidigare påpekat här är diskrimineringsargumentet inte hållbart – nuvarande lagstiftning är inte diskriminerande. Alla myndiga personer har samma rätt att gifta sig. Däremot får man inte gifta sig med vem som helst; men det gäller också med en könsneutral lagstiftning.

Många tänker säkert att den föreslagna reformen kanske ändå inte har så stor betydelse; i praktiken berör den ju endast en mindre grupp i samhället. Men det är ett felslut. En förändring av äktenskapet får konsekvenser för hela samhällets förståelse av människan, vår identitet ovh våra relationer.

Jan Harsem är initiativtagare till ett nordiskt nätverk om äktenskapet, som i veckan möttes i Salemkyrkan, Oslo, Han menar att en könsneutral äktenskapslag bland annat leder till att:

* Kön förminskas som kategori för identitetsutveckling

* Människans biologi upphör som norm för lagstiftning

* Innehållet i grundläggande begrepp som kön, identitet, forplantning och äktenskap förändras

Vi var ett 70-tal personer som var med vid starten av detta nordiska nätverk för äktenskapet (se Dagen http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=140210 för vidare rapport från mötet). Kampen ser likadan ut i våra olika länder och vi har mycket att lära av varandra. Inte minst från norrmännen. Besök gärna deras hemsida www.JatilEkteskapet.no

Jag hade också förmånen att tidigare samma dag vara observatör i Norges Kristna Råd, när den samlade norska kristenheten diskuterade frågan om äktenskapet. Samma åsiktsbedd gör sig gällande i norsk kristenhet som i svensk. Men det var det ändå mycket uppmuntrande att se hur mycket starkare försvaret för den klassiska synen på äktenskapet är i vårt grannland.

För oss i Sverige, liksom i Norge, är det nu frågan avgörs. Betänkandet ”Äktenskap för par med samma kön – Vigselfrågor” (SOU 2007:17) har skickats på remiss till ett 50-tal remissinstanser. Vi i Svenska Evangeliska Alliansen finns, genom kampanjen Bevara äktenskapet, med bland remissinstanserna som ska svara senast den 15 januari 2008. Men vi behöver också vara många som höjer vår röst i andra sammanhang, i personliga samtal, insändare i tidningar, i kyrkor och i kontakter med politiker, och presenterar de goda argument som finns för att bevara äktenskapet som en unik relation mellan en man och en kvinna.

STEFAN GUSTAVSSON

Generalsekreterare

Svenska Evangeliska Alliansen