Vad är det egentligen vi tror på? Och varför? Det här är frågor som vi alla kan ha skäl att ställa oss. Varför inte lägga lite extra tid på saken så här i adventstid, då vi på olika sätt får uppmärksamma Jesu ankomst hit till jorden?

Under de närmaste veckorna kommer vi på SEA att lägga ut en adventskalender, som i sin tur bygger på en serie vi har tagit fram tillsammans med Apologia och TBN Nordic. Utgångspunkten för serien är den apostoliska trosbekännelsen, som är den äldsta av de ekumeniska trosbekännelserna. Med den som ryggrad har vi valt att lyfta fram några av de vanligaste frågorna i vår tid kopplat till Gud och den kristna tron.

Välkommen att haka på!