Med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd anordnas konferensen State of Europe Forum i Stockholm 5-6 maj med talare från Sverige och hela Europa. SEA är samarbetspartner och fokus kommer vara på Europas kristna arv och hur kristna kan vara salt och ljus i dagens samhälle. Fredagskvällen är öppen för alla, medan lördagen kräver anmälan på denna sida.