– Det vi gör här och på många andra platser visar att de inte är ensamma, och det är vår skyldighet som medmänniskor och som kristna.

Det sa samfundsminister Stefan Attefall i samband med ljusmanifestationen för förföljda kristna onsdagen 7 november i S:ta Clara kyrka.

Omkring 200 miljoner kristna runt om i världen löper risk för förföljelse. I anslutning till Världsbönedagen för den förföljda kyrkan, som uppmärksammas varje år i början av november, arrangerade Svenska Evangeliska Alliansen och en rad olika organisationer därför en manifestation i Stockholm.

– Sedan kriget i Irak bröt ut 2003 har minst hälften av landets kristna tvingats på flykt. Vi får rapporter om kyrkor som bränns i Egypten och tusentals människor som fängslas i Nordkorea, sa ministern och betonade att religionsfriheten är en grundpelare för demokratin.

Förutom samfundsministern medverkade även en rad konvertiter som berättade om hur de utsätts för social diskriminering sedan de blivit kristna. Fouad Rasho, pastor i Hjällbo, berättade hur släktingar till konvertiter vägrar prata med dem och att det i Sverige idag finns många som inte vågar öppet bekänna sin tro. På gudstjänsten reste sig dock flera tidigare muslimer som blivit kristna, på uppmaning av prästen Annahita Parsan varpå en stor applåd följde.

Innan gudstjänsten gick ett ljuståg på omkring 300 personer från riksdagen med plakat och bilder på människor som fängslats för sin tro. Tidigare under dagen var nämligen den globala förföljelsen av kristna ämnet för ett riksdagsseminarium som arrangerades av kristdemokraterna Annelie Enochson och Andreas Carlson. Bland de medverkande där riktade bland andra Katherine Cash, vid Svenska Missionsrådet, en uppmaning till UD om att öka sin kompetens kring religions- och övertygelsefrihetens betydelse. Nasrin Sjögren, presentatör vid Open Doors och själv konvertit, menade att många i Sverige har svårt att ta till sig att kristna kan vara förföljda. Många tänker att den genomsnittlige kristne är en vit välbärgad man, sa hon.

– Men jag tänker på en ensamstående mamma i Nigeria som kämpar på och går i högmässa på söndagen. Och så kommer en islamistisk terrorgrupp och spränger kyrkan. Den bilden börjar komma fram, sa Sjögren.

Gabriel Donner, asyljurist med över hundra konvertitärenden bakom sig, riktade hård kritik mot Migrationsverkets hantering.

– Ofta ifrågasätter Migra­tions­verket konvertiternas berättelser och antar att de är uppdiktade. Men för det mesta vistas klienterna upp till 10 timmar i veckan i en kyrka, sa han och pekade på att det vittnade om en djup överlåtelse.

Thomas Schirrmacher, från Världsevangeliska Alliansen, gav flera siffror som talade för att kristna är den mest förföljda gruppen i världen. Han talade även i S:ta Clara kyrka om vad kristna i Sverige kan göra för dem som förföljs.

– Som kristna behöver vi främst be för de som förföljs. Sedan ska vi sprida information om de förföljda men inte överdriva. Det finns redan för mycket ondska. Vi behöver också ta lagen till hjälp för att hävda våra rättigheter. Om inte det egna landet står upp för mänskliga rättigheter måste vi be andra länder att utöva påtryckningar och aldrig ta lagen i egna händer, sa Thomas Schirrmacher och fortsatte.

– I anslutning till Världsevangeliska Alliansen har vi även 3000 advokater som till och med brukar anlitas av icke-kristna.

Schirrmacher påminde om hur Evangeliska Alliansens Svenska Centralavdelning (SEA:s föregångare) på 1800-talet kämpade ända upp i Högsta domstolen för en grupp svenska kvinnor som blivit katoliker. På den tiden landsförvisades nämligen de svenskar som lämnade den lutherska statskyrkan.

Schirrmacher betonade också ansvaret, som ligger på både regeringar och enskilda kristna, att inte elda på religiösa motsättningar. När människor blir kristna och förföljs ropar vi inte på hämnd, utan pekar på Jesus som fredsfursten, sa han.

Ä I Tyskland har en stor undersökning bland landets muslimer visat att det som står allra högst på önskelistan för hela 93 procent är inte särlagstiftning eller speciella privilegier. Utan att bli hembjuden till en tysk familj. Om alla tyskar redan i morgon skulle bjuda in en muslimsk familj, så skulle det kunna förändra historien, sa Thomas Schirrmacher och berättade om hur en kristen politiker i Indonesien, tillsammans med grupp pastorer, besökte en jihadistledare och på så sätt skapade fred.

– Var tacksam om du lever i ett land som är intresserad av att låta det vara fred mellan religiösa grupper. Många länder eldar på motsättningar, antingen förtäckt eller öppet. Vi måste stötta de regeringar som verkar för fred mellan religiösa grupper, sa Thomas Schirrmacher och tackade symboliskt genom att ta Stefan Attefall i hand.

  • För samfundsminister Stefan Attefalls tal, klicka här.
  • För ett bildspel från manifestationen, klicka här.
  • För reportage i Dagen, klicka här och här.
  • För reportage i Världen idag, klicka här och här.