– Vi ska inte anpassa oss efter den här världen. Det som har varit kyrkans stora frestelse i alla tider, att vara en spegel av sin omgivning och inte salt och ljus. Bli inte en spegelbild av den omgivande kulturen.

Den uppmaningen gav Svenska Evangeliska Alliansens generalsekreterare, Stefan Gustavsson, riksdagsledamöterna i riksdagens första andakt för den kommande mandatperioden.

Inspiration till sitt tal hämtade Stefan från Romarbrevet 12:1-2. Drygt 20 personer från olika partier samlades på onsdagen till andakten som arrangeras av riksdagens kristna grupp, som är riksdagens äldsta tvärpolitiska förening.

Stefan Gustavsson var en av höstens tre utomstående talare som kommer att besöka riksdagens andakter. I inledningen av sitt tal berörde Stefan det som den religionskritiker brukar se som motsägelsefullt, att samlas till en kristen andakt i riksdagen.

– Men enligt Bibeln finns det ingen uppdelning mellan det personliga och det offentliga. Gud uppmanar oss också att be för överheten och det man ska be för ska man förstås vara engagerad i och arbeta för.

– Vår kultur har djupa rötter i den kristna tron. Den kristna synen på världen och människan har drivit människor att engagera sig och förändra den här världen. Utbildning, sjukvård och omsorg om den svage har hela tiden hämtat näring ur den kristna tron.

– Det är en fantastisk styrka att kunna ha sina rötter i kristen tro och i den Gud som har skapat världen. Det gör att man har en riktning för sitt eget liv och arbete. Man behöver inte bli ett offer för sin kultur utan kan påverka sin omgivning. Man kan avgöra vad som är gott och vad som behagar Gud.

I anslutning till andakten informerade Stefan Gustavsson även om Svenska Evangeliska Alliansens arbete och om idéskriften ”Ecco homo – Se människan!” som nyligen har delats ut till riksdagens samtliga ledamöter.