– Den nu uppmärksammade studien säger inget om vad själva orsaken är till varför intelligenta människor i högre grad är icke-religiösa. Man har alltså inte visat att det är den högre intelligensen som ligger bakom. Det kan istället bero på helt andra saker.

Det säger SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson i en kommentar till undersökningen om att intelligenta människor vänder religionen ryggen.

I studien nämner forskarna att en av flera möjliga förklaringar är att intelligenta individer i mindre grad inordnar sig under majoriteten, vilket i ett religiöst land som USA (där studien är utförd) innebär att man rör sig mot ateism.

Stefan Gustavsson intervjuas även i tidningen Dagen om studien. Där påpekar han även det oklara orsakssambandet i studien mellan intelligens och religiositet. Han säger också att det kan finnas sociologiska och psykologiska förklaringar till studiens resultat.

Ä En fara med en sådan här studie är att man buntar ihop en rad olika religiösa uppfattningar i en stor klump. Det finns mycket religiös tro som jag inte ställer mig bakom och som intellektuella grupper inte finner tilltalande. Men kristen tro som jag ser den håller för både hjärta och hjärna, säger han till Dagen.

Stefan Gustavsson ger en djupare analys av studien i augustis månadshälsning till SEA:s plusmedlemmar. För att bli plusmedlem klicka här.