I samband med utfrågningen av ärkebiskopskandidater ställdes frågor om kandidaternas syn på bland annat jungfrufödseln och Jesu exklusivitet. Svaren om att Jesus inte är ”enda vägen” och att jungfrufödseln är ett ”mytologiskt språk” har väckt reaktioner. Stefan Gustavsson kommenterar utfrågningen.

I en intervju med Världen idag ställer sig Stefan Gustavsson frågande till Bibeltolkningen att Jesus inte skulle ha sagt att han är den enda vägen till Gud:

Ä Det är helt ofrånkomligt att de första kristna såg Jesus som den enda vägen till Gud, som den enda frälsaren och helt unik. Det genomsyrar allt material vi har i Nya testamentet. Det finns en exklusivitet i budskapet kring Jesus som inte stämmer med den nedtoning som det gavs uttryck för

Enligt Stefan Gustavsson går jungfrufödseln inte heller att ta lätt på av flera skäl:

Ä Det är en viktig fråga därför att det är en del av evangeliernas berättelse om Jesus och en del av den allmänkristna tron. Och när vi bekänner vår tro så säger vi att Jesus var avlad av den helige Ande och född av jungfru Maria.

Ä Bekännelsen är förankrad i två personer, Pontius Pilatus och Maria, varför ska man tolka det ena, att Jesus föddes av en jungfru, symboliskt, och det andra, att han var pinad under Pilatus, som bokstavligt och historiskt? Det blir godtyckligt, säger Stefan Gustavsson.

Läs även en längre kommentar av Stefan Gustavsson: Otydligheten förtydligad

Både Världen idags och Dagens ledarsidor har reagerat på utfrågningen.

För fördjupning i ämnet kring jungfrufödseln, rekommenderar SEA detta föredrag av John Stott, Lausannedeklarationens huvudförfattare. Klicka här för att lyssna.