Terrordådet i Stockholm är en attack, inte bara på de många enskilda människor som så tragiskt drabbades, utan också på vår nation och på den civilisation vi är en del av.

Som kristna, efterföljare till Jesus från Nasaret, sörjer vi idag med dem som gråter och vi vredgas över ondskans destruktiva kraft. Mitt i mörkret sätter vi vår förtröstan på den Gud som Jesus Kristus uppenbarar. Med orden i Psalm 46:” Gud är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad.”

Som nation behöver vi nu komma samman, alla vi som står för frihet och människans värdighet, och fortsätta gestalta vad ett öppet och respektfullt samhälle innebär.

Kristen tro, som vår kultur historiskt har hämtat sin näring ifrån, är realistisk när det gäller ondskan i världen och det ondas potential inom oss alla. Kristen tro är också hoppfull, eftersom det som händer i den här världen inte är det som slutgiltigt definierar våra liv. Den förankringen i verkligheten och hoppet har genom historien skapat kampglöd och inspiration för att bygga en bättre värld. Nu när vi snart firar påsk gör vi det med vetskap om att den yttersta ondskan en gång för alla har besegrats av Jesus Kristus.

Stefan Gustavsson
Generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen