Uppmuntra till ökad bibelläsning och sätt fokus på Bibelns berättelse och auktoritet. Det var kontentan av temadagen Ett levande ord från Gud som SEA, Örebro Teologiska Högskola och Stiftelsen Svenska Folkbibeln arrangerade på lördagen 1 februari på Örebro Missionsskola.

Drygt 160 personer deltog i temadagen som hade fokus på bibelbruk. Dagen innehöll både intressanta föreläsningar och samtal, bland annat om hur Bibelns kanon blev till och praktiska tips om hur man kan läsa och förstå Bibeln.

Samtliga medverkande uttryckte en oro för att Bibeln i många sammanhang har minskat i betydelse.

– Ibland hör man hållningen i kristna kretsar att Bibeln är en jättebra bok men det är inte Guds ord, utan människans ord om Gud. Det är viktigt för oss att ta del men inget som ska begränsa oss. En annan hållning är att bara en del av Bibeln är Guds ord, sa Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör på Dagen.

– Detta förhållningssätt skapar förvirring och osäkerhet bland kristna inte minst, men kanske ännu mer i kulturen och samhället, fortsatte hon.

Utifrån reformationens motto Skriften allena betonade Stefan Gustavsson att Bibeln är normativ för kristen tro och kristet liv .

– Om man låter Skriften vara den yttersta normen får man ett korrektiv till sin egen felbarhet. Det finns en dynamik om låter Ordet vara den yttersta normen; jag som lärjunge, vi som gemenskap och Kyrkan utmanas och korrigeras i sin felbarhet, sa han.

Under det avslutande panelsamtalet delade ledaren för EFK:s Församlingsutvecklingsprogram, Øyvind Tholvsen, med sig av enkätsvar från Nätverket för Församlingsutveckling (NFU) om bibelvanor bland svenska församlingar. Bland annat visade det sig att 55 procent av de svarande under 40 år sa ja till att Bibeln ger en tydlig vägledning i vardagslivets beslut. Bland de som är 60 plus svarade 75 procent ja på samma fråga.

– Jag tror att det saknas ett självförtroende i församlingarna att Bibeln kan forma oss. Vi lever också i distraktionernas tid där mycket annat tar vår uppmärksamhet, sa Eleonore Gustafsson, pastor i Ryttargårdskyrkan, Linköping.

Anders Blåberg, som till våren slutar som missionsdirektor för EFK och blir ny generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet, poängterade att församlingarna behöver odla en läsarkultur:

– Som enskilda individer behöver vi få in en vana. Vi behöver också goda föredömen och sticka hål på att det bara är en personlig aktivitet, sa han.


Här kan du webbsändningarna från temadagen Ett levande ord från Gud.