– LUF:s förslag om att tillåta incest och nekrofili är den logiska konsekvensen av de senaste årens normförskjutning kring mänsklig samlevnad, som SEA uppmärksammade redan för tio år sedan.

Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, i en kommentar till Liberala ungdomsförbundets, LUF:s, i Stockholms besked att de vill göra incest mellan minst 15-åriga syskon samt möjligheten att ge sin döda kropp till sexuella ändamål lagligt.

– I debatten om samkönade äktenskap hävdade vi som arbetade med kampanjen Bevara Äktenskapet att det finns flera, också för ett sekulärt samhälle, giltiga argument mot att omdefiniera äktenskapet. Bland annat att om samhället, utifrån ett luddigt argument om allas lika värde, definierar om äktenskapet på en punkt Ä könspolariteten Ä kan man lika gärna definiera om den på andra punkter, säger Stefan Gustavsson och fortsätter:

– Då den traditionella definitionen av äktenskapet innehåller ett antal kriterier som kön, antal, civilstånd, släktskap, art, fick man endast gifta sig med någon av motsatt kön, endast med en person, som inte redan är gift, som är minst 18 år, som är en levande människa, och inte till exempel ett djur.

– Det som har hänt sedan dess är att ett antal debattörer Ä inte minst bland de politiska ungdomsförbunden Ä har pressat på i just den riktningen som vi varnade för. Tanken är att eftersom vi nu har infört samkönade äktenskap bör vi följa logiken och också införa polygama äktenskap, vilket CUF, LUF, Grön ungdom och MUF i Skåne har föreslagit. För ett år sedan krävde LUF legalisering av djursex och igår kom bomben om att de vill tillåta incest mellan minst 15-åriga syskon liksom testamenterad nekrofili. Man vill inte gärna säga ”vad var det vi sa”, men det var precis det som vi sa, säger Stefan Gustavsson och tillägger:

– Vårt första och tyngsta argumentet mot normförskjutningen kring mänsklig samlevnad var samtidigt att det från samhällets sida signalerar att barn inte har rätt till sitt biologiska ursprung. Samma förändring har även skett i denna fråga. Genom nya lagar om adoption, insemination för ensamstående och den på pågående diskussionen om surrogatmödraskap skiljs barn ifrån sitt biologiska ursprung och möjligheten att få kunskap om den undergrävs.

Läs även på Stefan Gustavssons blogg om:
* Incest och nekrofili: ”Situationen visar att vi som kultur står vid ett avgörande vägskäl. Fortsätter vi i tangentens riktning, då följer LUF:s förslag helt naturligt. Och ytterligare steg väntar…”

* Moraliska kriterier: ”Det går inte att enbart säga att det är något fel på ungdomarna i LUF. Vi måste också inse att det är något fel kring hur vi som kultur tänker kring sexualitet när konsekvenserna blir incest och nekrofili.”