– Från grundskolan via gymnasiet till universitetet är den svenska
utbildningsmiljön till stor del genomdränkt av kritik av kristen tro. I nära 30 år har jag mött elever och studenter föreläsningssammanhang och frågat dem om utbildningens framställning av kristen tro är positiv, neutral, eller negativ. Svaret har i stort sett alltid varit negativt. Den bilden bekräftas nu i en avhandling från Göteborgs universitet.

Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen (SEA), i en kommentar till avhandlingen ”Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden”, vid Göteborgs universitet.

Avhandlingens författare Karin Kittelmann Flensner har undersökt hur lärare och elever talar om religion och livsåskådningar när ämnet religionskunskap står på schemat. Till våren ger Stefan Gustavsson ut sin nästa bok, som tar upp behovet av apologetik i Sverige, det intellektuella försvaret av den kristna tron. Boken bygger bland annat på avhandlingens fynd.

– Avhandlingen beskriver hur en ickereligiös och ateistisk livsåskådning
betraktas som den neutrala positionen i relation till religiösa övertygelser. Troende omtalas flera gånger som ”konstiga”, ”galna”, ”lurade” och ”ointelligenta”. Återkommande under utbildningen får kristna elever och studenter helt enkelt sin tro underminerad, säger Stefan Gustavsson och fortsätter

– Lärdomen för kristna föräldrar och församlingar är att nästa generation måste få hjälp att intellektuellt tänka igenom den kristna tron. Annars riskerar vi att förlora allt för många unga. Parallellt med utbildningen behöver kristna rustas med bärande argument för tron på Gud och för evangeliets historiska förankring. Avhandlingen är en apologetisk väckarklocka.

För att läsa avhandlingen på Göteborgs universitets hemsida, klicka här.