– Alla barn befinner sig i en sårbar situation. Genom insemination av singlar ökar risken för att barn blir föräldralösa genom sjukdom eller olyckor när man inte tillerkänns båda sina föräldrar. Staten kör därmed över barnen i sin fartblindhet att passa upp vuxnas önskningar.

Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen (SEA), i en kommentar till regeringens besked att man vill införa insemination för ensamstående kvinnor från och med 1 april 2016.

– Förslaget skadar även jämlikheten. I de flesta andra områden av familjelivet sägs det att pappor är viktiga. Genom det här förslaget ser staten till att barn redan i utgångsläget inte får någon kontakt med sin pappa och säger att fäder inte har någon betydelse. Till och med adoptivbarns rätt till kunskap om sitt ursprung är en grundläggande idé i svensk lagstiftning.

– Självklart gör många ensamstående föräldrar ett bra jobb men familjesammansättningen har betydelse för barns uppväxtvillkor. Bland annat visar en svensk studie i tidskriften The Lancet att för ett barn som växer upp i ett hem med bara en förälder, är risken större att drabbas av exempelvis alkohol- och drogmissbruk, säger Stefan Gustavsson och fortsätter:

– Att som regeringen påstå att barns behov av en mamma och en pappa är omodernt, är ett nonsenspåstående. Biologiska fakta blir aldrig omoderna. Ett barn har alltid en mamma och pappa. Att ha två föräldrar som kan ge kärlek och omsorg kan ju inte vara utan betydelse.