Stefan Gustavsson har under alla år varit Svenska Evangeliska Alliansens samlande kraft sedan bildandet år 2001. Först var han styrelsens ordförande och blev sedan anställd som generalsekreterare. Ett uppdrag som han nu har haft i snart 15 år.

Stefan meddelade SEA:s styrelse den 7 mars att han känner att han har fullföljt detta uppdrag och vill ännu mer koncentrera sig på det han upplever är huvudengagemanget för honom, den kristna trons försvar och att arbeta med kristen apologetik. Hans anställning som generalsekreterare kommer att upphöra under hösten.

Svenska Evangeliska Alliansens ordförande Stefan Swärd säger i en kommentar:

– Stefan Gustavsson har blivit en samlande person för hela den evangelikala rörelsen i Sverige. Han har också blivit en ledande evangelikal röst gentemot det svenska samhället. Outtröttligt har Stefan stått på barrikaderna för att försvara evangeliet, sakligt argumentera för kristna ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor och försvara en evangelikal grundsyn och bibeltro i den internkristna debatten. Han har byggt Svenska Evangeliska Alliansen från ingenting till att bli en viktig aktör i den svenska kristenheten.

– Vi som styrelse har alltid haft ett utmärkt samarbete med Stefan och kansliet och han är en mycket smidig och sympatisk person att samarbeta med. Vi tackar Stefan Gustavsson för alla insatser under dessa år och önskar honom lycka till i fortsättningen. Vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete mellan Svenska Evangeliska Alliansen och Stefan Gustavsson. Styrelsen har nu påbörjat arbetet med att kalla ny generalsekreterare.

Stefan Gustavsson säger i en kommentar:

– Det har verkligen varit ett privilegium att arbeta för SEA! Jag är så tacksam till Gud för allt det som vuxit fram sedan starten 2001. Fantastiska medarbetare, full uppbackning från styrelsen och ett stort gensvar från medlemmar och understödjare över hela landet har gjort mitt arbete i SEA möjligt. SEA:s vision är viktigare än någonsin och är jag är övertygad om att arbetets bästa tid ligger framför. Även om jag slutar i min roll som generalsekreterare ser jag fram emot att få bidra till SEA:s arbete på andra sätt

– Skriften säger att allting har sin tid. Nästa steg i min personliga kallelse är att ännu mer fokuserat träna nästa generations kristna apologeter. Det är ett arbete som jag hoppas på sikt ska få stor betydelse också för SEA.

FAKTA OM SEA

Svenska Evangeliska Alliansen bildades den 26 november 2001. Idag har SEA ca 5000 personliga medlemmar. I SEA:s nätverk finns samfund, församlingar och organisationer, vilka i sin tur tillsammans representerar över 100 000 evangeliska kristna.

SEA arbetar med tre R: att bygga RELATIONER mellan evangeliska kristna, att skapa RESURSER för församlingens arbete och den kristnes liv samt att vara en kristen RÖST i den offentliga debatten.

SEA arbetar med många olika frågor som rör tro, teologi och samhälle. De senaste åren har särskilt fem områden stått i fokus: (1) Evangelisk identitet, (2) Kristen tro och andra religioner, (3) Människovärdet, (4) Religions-, yttrande- och samvetsfrihet och (5) Äktenskap och familj.

Sedan två år tillbaka har SEA:s arbete utvidgats med WilberforceAkademin, en unik utbildning för unga kristna opinionsbildare, ledare, och kulturskapare.

———————————–

Personligt brev från generalsekreteraren till alla medlemmar i SEA

Kära vänner,

Vilken spännande resa det har varit!

Den 26 november 2001 drog vi igång SEA. 500-salen i Filadelfia, Stockholm, fylldes av människor och entusiasm. Behovet var tydligt och visionen fick en stark bekräftelse: Vi behöver stå tillsammans för evangeliet i vår tid!

Under sexton har jag haft förmånen att leda arbetet i SEA och vara röst för evangelisk kristen tro. Det har varit möjligt tack vare alla er medlemmar och Plusmedlemmar. Utan er hade SEA aldrig kunnat växa fram. Därför vill jag först och främst säga ett varmt tack till er!

Idag är SEA en aktiv evangelisk allians med ett omfattande opinionsarbete, ett stort genomslag i både kristen och sekulär press, en omfattande resursbank av kvalitativt material om kristen tro och kristet liv, ett växande nätverk av människor … Genom WilberforceAkademin erbjuder SEA en unik utbildning för framtidens opinionsbildare.

Det är till alla er medlemmar i SEA som jag först vill berätta om Herrens ledning för mig. Jag har blivit övertygad om att det nu är tid för stafettväxling i SEA och att det är ett nytt ledarskap som kan föra arbetet till nästa nivå. Därför har jag meddelat styrelsen i SEA att jag kommer att sluta min tjänst i SEA. Tidpunkten är inte fastställd och jag är mån om att det ska bli en smidig stafettväxling som inte får arbetet att tappa fart.

Jag har älskat uppdraget och tror mer än någonsin på visionen, men ser att jag personligen ska gå in i en ny roll. Min kanske främsta gåva ligger i det apologetiska arbetet och jag vill mycket konkret ägna det kommande decenniet åt att träna nästa generation apologeter. Det är ett arbete som ligger nära SEA och som jag tror på sikt kommer att bli till stor välsignelse för SEA. Självklart kommer jag också fortsättningsvis att på olika sätt finnas med i SEA och ge mitt helhjärtade stöd för SEA!

I förändringstider är det viktigare än någonsin att vi står tillsammans och fortsätter bygga på arbetet och inte ställer oss vid sidan om i väntan på hur olika frågor ska lösa sig. Det är just genom uthållig satsning som vi bäst löser utmaningar. Det är genom att öka engagemanget som vi tar oss i vidare i tider av förändring.

Som ni vet från tidigare nyhetsbrev kommer Jacob Rudenstrand och jag att ringa till er medlemmar, både för att säga tack för att ni står med oss och för att fråga om framtiden. Ett mycket viktigt behov för SEA är att kunna utöka staben med en halvtidstjänst till. Som ni vet har jag haft en anställning på 50 %. En ny generalsekreterare i SEA på heltid Ä inser ni hur bra det skulle kunna bli?! Vi ser fram emot att få samtal med er under våren och hoppas det är många som vill vara med att ge SEA ännu större genomslag.

Vår bön är att fler medlemmar ska uppgradera sitt medlemskap och bli Plusmedlemmar. Det innebär att man istället för medlemsavgift ger en gåva till SEA varje månad. Här är vårt mål: 100 nya Plusmedlemmar och SEA har en generalsekreterare på heltid!

Jag är övertygad om att SEA som rörelse har sin bästa tid framför sig!

I tron på Jesus Kristus,

Stefan Gustavsson