Svenska Evangeliska Alliansen – ett växande nätverk av kristna från olika kyrkor – står som arrangör av manifestation idag. Varför en manifestation för Iraks kristna? Det är tyvärr inte svårt att motivera.

För det första människovärdet. Människor förföljs och dödas i Irak. Den kristna befolkningen i Irak har halverats sedan Saddam Husseins fall. 66 kyrkor har attackerats sedan 2004. Kristna skolor och teologiska utbildningar har uppmanats att stänga.

Och nu eskalerar våldet.

I en attack mot en kristen kyrka i Bagdad för bara ett par veckor sedan – den 31 oktober – dödades 60 personer. Förra veckan, den 15 november, sköts två kristna män till döds i ett vardagsrum i staden Mosul.

Det handlar ytterst inte om att det är irakier och kristna som dödas; det handlar om att människor dödas. Och just nu är det kristna i Irak som förföljs och dödas. Då måste vi agera å deras vägnar.

Det är uppenbart att den irakiska staten inte längre kan garantera den kristna minoritetens säkerhet. Vi måste därför sätta press på den irakiska regimen att skydda den kristna minoriteten. Och vi måste sätta press på den svenska regeringen att stoppa avvisningen av kristna till Irak.

Det är vårt krav idag: Stoppa avvisningen av kristna till Irak!

Den andra anledningen att Svenska Evangeliska Alliansen arrangerar denna manifestation är religionsfriheten. Människor dödas i Irak på grund av sin tro, därför att de är kristna.

Detta är ett mycket stort problem i muslimska länder. Människor har inte full individuell frihet att tillhöra vilken religion man själv vill eller att lämna och kritisera en religion öppet och offentligt. Det som nu så våldsamt sker i Irak är en del av ett större mönster av religiöst förtryck i allt för många muslimskt dominerade länder.

Vi som har förmånen att leva i öppna och fria samhällen, måste höja våra röster till försvar för religionsfriheten – i detta fall för våra kristna bröders och systrars rätt att vara kristna och fritt uttrycka sin kristna tro i Irak.

Statsminister Fredrik Reinfeldt sa för några veckor sedan, i den nya regeringsförklaringen, följande: ”I arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati behöver inte minst arbetet med att agera för yttrande- och religionsfriheten stärkas ytterligare”. Nu står vi utanför riksdagshuset och säger: Det är dags att gå från ord till handling.

Regeringen måste agera för att stärka yttrande- och religionsfriheten i muslimskt dominerade länder, inklusive Irak.

Till dess att de kristnas situation i Irak är tryggad kommer vi att säga: Stoppa avvisningen av kristna till Irak!