Jag bjöd nyligen in Humanisternas ordförande Christer Sturmark till min kyrka, Söderhöjdskyrkan på Söder i Stockholm, för debatt och samtal 2 oktober. Jag tycker att kvällen gick bra, och Sturmark hade en betydligt mer ödmjuk framtoning än vad jag har mött tidigare.

En viss diskussion hade vi i församlingen innan, varför bjuda in Sturmark, vad syftet var med en sådan kväll etc.

Ett viktigt argument varför man ska ordna en sådan debatt är Jesu eget föredöme. Han gömde sig inte utan mötte sina meningsmotståndare som även kom till tals mitt i hans möten. Många av Jesu sammankomster handlade om tuffa debatter med bland annat fariseerna. Jesus mötte ständigt motstånd och kritik men han backade inte för detta utan tog tag i debattutmaningarna. Det är också viktigt att vi som kristna ledare kan möta våra kritiker öga mot öga och inte bara i tidningsdebatter eller genom kommentarer från predikostolarna. Vi ska kunna ge skäl för det hopp som vi har, kan vi läsa i Nya Testamentet.

En del kristna är bekymrade över Humanisternas framfart. Jag tror tvärtom att det är sporrande att kyrkan får motstånd. Den kristna kyrkan blir ljum och självbelåten utan kritik. Vi ska också med ödmjukhet och klarsyn svara på de frågor och den kritik som kristendomen utsätts för. Vi ska möta våra kritiker med ödmjukhet och respekt, och lyssna på deras frågor. Som vi själva vill bli behandlade ska vi också behandla andra.

Efter ett åttio- och nittiotal präglat av religiös öppenhet och new age kommer ateismen tillbaka i full kraft. Och det är en enklare motståndare för den kristna kyrkan än new age och allmän andlighet, där det många gånger blir oklart för folk vad som är kristen tro och vad som bara är allmänt andligt intresse. Ateismens kritik mot religioner och mot kristna kyrkan har varit så hätsk och kraftig, så försvaret för oss troende har kommit från många olika håll.

Ett grovt övertramp i den ateistiska kritiken är att generellt hävda att kristendom skapar en grund för våldsutövning. Framförallt Richard Dawkins uttrycker sig mycket generaliserande och blandar samman Bin Laden, korståg och häxprocesser i en enda röra. Inte minst islam bidrar på många håll att förstärka våldet, genom att islam supportas av totalitära regimer runt om i världen, som saknar respekt för grundläggande mänskliga rättigheter.

Som kristna har vi inget med detta att göra, utan vi hör till dessa regimers största kritiker. Jesus var en försvarare av icke-våldets etik. Även i det av så många kritiserade Gamla Testamentet finns budordet ”du ska inte döda”. Hela budskapet i Nya Testamentet handlar om frid, försoning, förlåtelse och att vända andra kinden till när någon slår oss. Det budskapet står vi kristna för, att bunta ihop oss med Bin Laden och häxprocesser är lögnaktigt och i alla avseenden fel.

Ateismen har införts som statsreligion i många länder under de senaste hundra åren. Ett antal försök har gjorts att införa ett religionsbefriat samhälle. Försöken har fullständigts misslyckats.

Våld, förtryck av mänskliga rättigheter och frånvaro av demokrati har gått hand i hand med försöken att skrota kristendomen bl.a. En av mina frågor till Sturmark handlade om detta, om nu samhällets sekularisering och religionsbefrielse leder till något positivt, varför har vi inte sett några positiva konsekvenser av ateismen i länder som kommunistiska Sovjetunionen, kommunistiska Albanien och Nordkorea.

Sturmarks svar var att dessa länder var religiösa, hyllningen till kommunistledarna var på en religiös nivå. Men detta är ett dåligt argument, det handlade om länder som var djupt ateistiska och materialistiska. Historien visar att den ateistiska materialismen inte har skapat bättre stater eller bättre människor.

Debatten kommer att gå vidare. Vi kristna ska med full frimodighet delta i den.

STEFAN SWÄRD

Styrelseledamot Svenska Evangeliska Alliansen (SEA)

Ordförande Evangeliska Frikyrkan (EFK)