– Svenska Evangeliska Alliansen är en strategisk plattform för kristet opinionsarbete och en betydelsefull röst i några av vår tids viktigaste frågor. Jag ser fram emot att som ordförande leda styrelsens arbete och stötta Stefan Gustavsson och övriga anställdas arbete med att göra SEA till en starkare resurs för församlingen och röst i samhället.

Det säger Stefan Swärd efter att han på Svenska Evangeliska Alliansens årsmöte blev vald till ordförande. Stefan Swärd är pastor i församlingen Elimkyrkan på Östermalm i Stockholm, statsvetare och ledande kristen opinionsbildare.

SEA:s årsmöte inleddes av en öppen föreläsning av SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson som talade över ämnet ”Är Gud ett moraliskt monster? Om gudsbilden i GT”, ett ämne som Gustavsson även belyser i den nyutgivna antologin om nyateismen ”Gud och hans kritiker”. Föreläsningen samlade nära 100 personer i Café Utsiktens lokaler i centrala Stockholm.

Årsmötet präglades av en god stämning och glädje över SEA:s växande verksamhet med resurser som artikelserien SEA Papers, Kapstadsöverenskommelsen, seminarieverksamheter och kommande arrangemang som till exempel konferensen med den världsledande apologeten William Lane Craig 20-22 april.