De senaste veckorna har det varit en hel del skriverier med anledning av EFK:s nedgradering av sin relation till SEA. Det började med en debattartikel i Dagen, där EFK:s ledning förklarade varför de inte längre vill stå som partnerorganisation till SEA, följt av en replik från SEA:s generalsekreterare och ordförande. Därefter har det kommit ytterligare två artiklar, dels en intervju med EFK:s missionsdirektor Linalie Newman, dels en intervju med å ena sidan SEA:s tidigare ordförande Stefan Swärd och å andra sidan EFK-teologen Göran Janzon. Slutligen har Mats-Jan Söderberg, ordförande i SEMA, skrivit en replik där han för ledningsgruppens räkning kommenterar processerna kring SEMA:s bildande.

Vi förstår att dessa skriverier kan väcka frågor även hos er som läser våra nyhetsmail. Från SEA:s sida vill vi därför vara tydliga med att EFK:s beslut inte var helt oväntat, då vi redan för några år sedan hade ett samtal med såväl EFK:s som Pingsts och SAM:s ledningar, där bland annat anslutningsformen och inflytandefrågorna diskuterades. För SEA var det då – och är fortfarande – viktigt att värna vår möjlighet att fortsätta fungera som fri aktör i den offentliga debatten, utan att på förhand förankra alla texter hos samfunden. Särskilt som det fanns tydliga önskemål om frågor som vi i så fall inte skulle engagera oss i.

Samtidigt vill vi inte bidra till någon onödig polarisering gällande detta, och de braskande rubrikerna i Dagen kan på så sätt vara missvisande. Vi upplever fortfarande att vi har en god dialog med EFK:s ledning, och vi gläds åt att EFK – precis som tidigare Pingst och SAM – uppmuntrar sina gräsrötter att även framöver bli medlemmar i SEA.

Låt oss därför ta fasta på just detta. Tiden då samfunden fungerade som SEA:s huvudmän är sedan länge förbi (nuvarande struktur har funnits sedan 00-talet) och det är i första hand enskilda medlemmar och givare som bär upp arbetet. För er som med behållning läser våra nyhetsmail, men som ännu inte har tagit steget att bli medlemmar, vill vi därför avsluta med en uppmaning till att göra just detta. Information om hur man går till väga och vilka våra erbjudanden vi har till nya medlemmar finner du här.