30 juni till och med 7 juli är det återigen dags för årets viktigaste vecka för politisk och ideologisk diskussion, Almedalsveckan. SEA är givetvis på plats med egna seminarier ombord på missionsbåten Elida, centralt i Visby hamn (mittemot Glassmagasinet, Skeppsbron. Inre delen av hamnen), men också som paneldeltagare i andra debatter under veckan.

Fartyget Elida fortsätter att utvecklas till en Almedalsscen där olika kristna organisationer har möjlighet att arrangera seminarier. Klicka här för en affisch över evenemang ombord på Elida under Almedalsveckan. Ta gärna kontakt med oss i SEA om din kyrka/organisation vill medverka valåret 2014!


SEA:s egna seminarier under Almedalsveckan 2013:

Vad är människan värd 2050?
Elidascenen, Onsdag 3/7 13:30 – 14:30

Samtliga partier säger att människovärdet är deras grundläggande princip och vägledande för det politiska arbetet. Men hur avgörs människovärdet i en tid av värderingsförändringar i samhället och ideologiska förskjutningar i politiken? Och vad betyder människovärdet för morgondagens politiker?

Medverkande: Josefine Temrell (LUF), Sara Skyttedal (KDU), Kaisa Karro (SSU) och Jocke Holmström (Grön Ungdom)
Arrangör: SEA

Kyrkan i politikens ledband
Elidascenen, Torsdag 4/7 13:30 – 14:30

I år går världens mest sekulariserade land till kyrkoval. Samtidigt präglas de flesta offentliga samtal kring religion och politik av att religionen är en problemfaktor i sammanhanget. Sällan diskuteras politikens begränsning i mötet med den religiösa sfären och det pluralistiska samhället. Finns det behov av att ”skydda” kyrkan från politiken lika mycket som det talas om att ”skydda” politiken från kyrkan?

Medverkande: Maria Ludvigsson (SvD), Olle Burell (S) och Andreas Johansson Heinö (Göteborgs univ./Timbro)
Arrangör: SEA


Seminarier som SEA medverkar i:

Är religiösa ståndpunkter tillåtna i politiken?
Elidascenen, måndag 1/7 13:30 – 14:30

Medverkande: Omar Mustafa (Islamiska förbundet i Sverige), Peter Weiderud (Socialdemokrater för tro och solidaritet), Emma Henriksson (KD), Tuve Skånberg (KD) och Claphaminstitutet, Stefan Gustavsson (SEA), mfl.
Arrangör: Claphaminstitutet

Vill vi ha ett Sverige utan samvetsskydd – och vad kan det leda till?
Donner Plats, måndag 1/7 15:00 – 16:00

Medverkande: Roland Poirier Martinsson (debattör och filosof), Gunilla Gomér (KD och ordf. Ja till livet), Siewert Öholm (journalist, Världen idag), Sarah Havnerås (Älska Livet), Paulina Neuding, Jacob Rudolfsson (SEA).
Arrangör: Nättidningen Liv & Rätt

Föräldrarättigheter i Sverige?
Donner Plats, tisdag 16:00 – 17:00

Medverkande: Charlie Weimers (KD), Roland Poirier Martinsson (debattör och filosof), Jonas Himmelstrand (ROHUS), Siewert Öholm (journalist, Världen idag), Stefan Gustavsson (SEA), mfl.

Bor vi i ABSURDISTAN? Eller: Vad får man inte säga högt i Sverige 2013?
Elidascenen, onsdag 3/7 10:00 – 12:00

Medverkande: Roland Poirier Martinsson (debattör och filosof), Ruth Nordström (jurist), Siewert Öholm (journalist, Världen idag), Stefan Gustavsson (SEA), mfl.
Arrangör: Världen idag

Får en familj se ut hur som helst?
Krukmakarens hus, Mellangatan 21, torsdag 4/7 10:00 – 11:30

Medverkande: Gudrun Schyman (Fi), Alf B Svensson (skolpsykolog och författare), Anders Blåberg (EFK), Stefan Gustavsson (SEA)
Arrangör: (G) som i Gud