Med start på söndag 17/11 kl 18:00 börjar SVT2 sända den första av tre delar av dokumentärserien ”Finns det någon Gud?” (del två och tre visas på samma tid och kanal den 24/11 och 1/12). Serien med originaltiteln ”The God Question” är skapad av en kristen organisation med stöd av bl.a. Evangeliska Alliansen i Storbritannien. En mängd studiematerial finns nu tillgängligt för serien.

Dokumentärserien syftar till att fördjupa samtalet om de stora livsfrågorna. I tre avsnitt kommer man att belysa universums tillkomst, liv och evolution, samt människans medvetande. Avsnitten finns tillgängliga via SVTPlay i 30 dagar efter sändning.

Bland de medverkande syns forskare, ledande företrädare för såväl
nyateisterna Ä Sam Harris, Richard Dawkins, Daniel Dennett, m.fl. Ä som ledande apologeter, varav flera har varit i Sverige på SEA:s initiativ Ä William Lane Craig, John Lennox, m.fl.

Vi på SEA vill uppmuntra er som församling eller dig som enskild kristen att ta tillfället i akt och titta på serien. Fundera även över om du kanske ska se serien tillsammans med någon. Tips till församlingar är att ha samtalskvällar eller diskutera seriens innehåll i hemgrupper?

På seriens hemsida finns det mer information om respektive avsnitt, medverkande och organisationen bakom serien (för en trailer till serien klicka här). På hemsidan finns det även en fullmatad resurssida med tips
på böcker och webbsidor för djupare studier och diskussioner om serien.

Under fliken ”Programmes” finns det mer information om olika avsnitt +
korta intervjuer med de medverkande. På hemsidan går det även att beställa en DVD-serie á sex halvtimmesavsnitt + en studieguide som går att använda i samtalsgrupper!

Här är några exempel på frågor ur studiematerialet:

  • Varför anser somliga att religion och vetenskap ligger i konflikt med varandra? Vad anser du?
  • Universum är uppenbarligen finjusterat för liv. Är det ett övertygande argument för Guds existens?
  • Kan den bibliska skapelseberättelsen harmonieras med modern kosmologi?
  • ”Naturligt urval” hör till kärnan i den darwinistiska evolutionen. Hur övertygad är du av Darwins idé?
  • DNA-information är kritisk för att celler ska kunna skapas. Hur relevant tycker du att den upptäckten är för gudsfrågan?
  • I program två ställs en del särskilt viktiga frågor om hur evolutionsteorin och klassisk kristen tro går ihop sig. De rör bland annat lidandets och slumpens roll i livets utveckling. Menar du att dessa svårigheter går att lösa eller måste man förkasta antingen evolutionsteorin eller den bibliska skapelseberättelsen?
  • Är mänsklig religiositet ett bevis på att det finns en gud, eller har människan uppfunnit Gud som ett svar på sin religiösa känsla?
  • Kan man vara god utan Gud

Mycket mer kan diskuteras! På Bethinking.org finns också en mängd spännande material som föreläsningar, artiklar och debatter med kristna tänkare. På URPlay.se finns en debatt om Gudstro och vetenskap mellan Humanisternas Christer Sturmark och Oxfordmatematikern John Lennox, som medverkar i serien. Även SEA:s Stefan Gustavsson och Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, deltar i samtalet.

Hör gärna av dig till oss på info@sea.nu om du vill ha hjälp med att få tag i relevant material eller kanske bjuda in till en föreläsning eller debatt!

I Veckans undervisning (speciellt nyhetsbrevsprenumeranter) bjuder vi på filosofen och läraren vid Credoakademin, Mats Selanders, föreläsning från i höstas om relationen mellan vetenskap och Gudstro (klicka här).

X