I samband med årsmötet meddelade Mats Tunehag att han tänkte avgå som ordförande. Han har varit ordförande under många år och har betytt mycket för uppbyggnaden av SEA. Mats kommer att vara engagerad i styrelsearbetet även i fortsättningen och inte minst berika oss med det internationella perspektivet. Mats har ett internationellt kontaktnät som få och är bland annat global talesman för religions- och yttrandefrihet inom World Evangelical Alliance. Tack Mats för allt det Du har betytt och fortsatt kommer att betyda i arbetet för SEA!