Tragiskt när Amnesty underminerar sitt eget kärnuppdrag

Det mest tragiska i detta är nog ändå att en organisation som genom åren har betytt så mycket för så många väljer att underminera sitt eget kärnuppdrag. För även om de gamla Amnesty-magasinen var deprimerande, fyllde de en viktig funktion. Liksom Amnesty faktiskt gör...