Stockholm, Norrmalmstorg, den 27 januari 2024.

Am Israel Chai. Am Israel Chai! Israels folk lever!

Som kristen kommer jag alltid ha en speciell relation till det judiska folket. Genom det judiska folket gav Gud världen det skrivna ordet (Skriften) och även Ordet som blev kött. Min frälsare: juden Jesus från Nasaret. Det är min övertygelse och jag är fullt medveten om att många här idag inte delar den, men på grund av det judehat som varit en del av den kristna kyrkans historia är det viktigt att påpeka detta. Som kristen står jag i tacksamhetsskuld till det judiska folket. Jag har en kallelse att välsigna – inte förbanna. Att tala – inte vara tyst. Att avslöja ondska – inte dölja den.

Som prästen Dietrich Bonhoeffer sa: ”Tystnad inför ondskan är i sig själv en ondska; Gud kommer inte att hålla oss utan skuld. Att inte tala är att tala. Att inte handla är att handla.”

Idag återfinns antisemitismen inom en mängd olika ideologier, kulturer och religioner. Inte sällan ursäktas och relativiseras den. Det gäller alltifrån hur ansvaret för attacker mot svenska judar skylls på Israels politik till hur skolor avstått från att belysa Förintelsen för att inte skapa oro bland elever.

Det sägs att lösningen på antisemitismen är att den ska utbildas bort. Samtidigt är verkligheten annorlunda vilket vi känner igen från de senaste månaders debatt kring elituniversiteten i USA. Även i Sverige har vi sett exempel på hur antisemitiska tankefigurer ignoreras och reproduceras utifrån akademiska modeläror. Judar ses utifrån dessa nya trossatser som förtryckare.

Som kristen som har engagerat sig i många år för mina förföljda trossyskon i Mellanöstern, Asien och Afrika känner jag igen mig. I många svenskars intersektionellt dominerade världsbild finns inte plats för kristna som offer. Detsamma gäller judar. Men medan det systematiska dödandet av kristna möter tystnad och ointresse i Sverige, möter det systematiska dödandet av judiska liv terrorhyllningar på svenska gator och torg. Det är trots allt ännu värre.

Men medan antisemitiska ramsor om utplåning har fyllt stadsbilden vill vi kristna fylla oroade hjärtan med ord som ger liv: ”HERREN välsigne dig och bevare dig. HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid.”

Ni står inte ensamma. Am Israel Chai!