I alla tider har det funnits behov för kristna att både bekräfta och formulera sin tro på Bibeln som Guds ord. I takt med sekulariseringen och att bibelkunskapen sjunker i både samhället och bland många kristna, är frågan om Bibelns auktoritet och relevans en framtidsfråga för församlingen. Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? Hur ska detta förstås? Och vilka utmaningar att tolka och tillämpa Bibeln i vår tid står kyrkan inför?

Under våren 2012 har frågan om bibelsyn debatterats i Dagen där samtliga arrangörer har medverkat. Temadagen är ett konstruktivt sätt att fortsätta samtalet. För att kunna ha ett fortsatt förtroende för Bibeln som Guds ord och fullfölja missionsbefallningen, behöver dessa frågor tas upp.

Välkommen till en temadag om Bibelns inspiration, auktoritet, och relevans!

Plats: Brickebergskyrkan och Örebro Missionsskola, Örebro

Tid: 10:00-18:00, lördag 27 oktober

Arrangörer: Örebro Teologiska Högskola, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Svenska Evangeliska Alliansen

Program

10:00 Registrering och fika

10:30-11:30 ”Skulle då Gud ha sagt? Bibelsyn i det 21:a århundradet” Ä Stefan Gustavsson, respons Carl-Magnus Carlstein, diskussion .

11:45-12:45 ”Hur viktig är Bibelns historiska förankring?” Ä Anders Gerdmar, respons Stefan Green, diskussion.

12:45-13:45 Lunch

14:00-15:00 ”Finns det myter i Bibeln” – Anders Gerdmar, Greger Andersson, diskussion.

15:00-15:30 Bensträckare

15:30-16:30 ”Passar det sig att en kvinna ber till Gud barhuvad? (1 Kor 11:13): Om att tolka Paulus i hans tid Ä och i vår.” – Mikael Tellbe, respons Göran Lennartsson, diskussion.

16:30-16:45 Fika

16:45-18:00 Panelsamtal: Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? Intro av Stefan Gustavsson ”Bibelns relevans och auktoritet”. Medverkande: Stefan Gustavsson, Göran Lennartsson, Greger Andersson, Mikael Tellbe, Swen Bergling. Panelsamtalet leds av Daniel Grahn från Dagen.

Obs! På grund av sjukdom kan Seth Erlandsson tyvärr inte medverka under temadagen utan ersätts av Anders Gerdmar.

Kostnad och anmälan

Kostnad: OBS! Fr.o.m. 19/10 kostar konferensen 75 kr för heldag då det tyvärr inte längre finns möjlighet att köpa lunch på Örebro Missionsskola utan man får ordna på annat sätt.

Anmälan: Anmäl dig genom att mejla kerstin.collin@efk.se eller ring 019-307750 (förmiddagar).

Samtidigt med anmälan vill vi att du sätter in anmälningsavgiften till ÖMS plusgirokonto 1 36 89-5. Märk inbetalningen med ”temadag 27/10 + ditt namn”.