Thailand är ett fantastiskt land. Det har tiotusentals svenskar också upptäckt. Leendets land (Land of Smiles) med vackra stränder, skön värme, god mat och vänliga människor. Det är inte svårt att tycka om Thailand och dess medborgare. Men som varje annat land finns det en baksida. Prostitution är olagligt, men det är icke desto mindre en öppen miljardindustri. Sju av tio män som kommer till Thailand köper sex; ungefär samma proportioner gäller för thailändska män. Det finns faktorer i thailändsk religion och kultur som när denna destruktiva industri. Men det finns också kristna företagare som erbjuder en väg ut ur träsket genom jobb med mänsklig värdighet.

Första kvällen i Pattaya, turistorten på östra kusten, kunde man se något förskräckligt på gatan. Det skedde helt öppet, men handlade om slavar som fördes till jobbet. Ingen reagerade – förutom min fru. Tre unga vackra ryska kvinnor med två vakter fördes till bordellen för slaveriarbete. Offer för människohandel, helt enkelt. Med vant öga efter tio års erfarenhet av arbete bland prostituerade och offer för människohandel såg hon vad som pågick. Unga vackra kvinnor från forna Sovjetunionen, många från Uzbekistan, säljs som sexslavar i Thailand.

Ibland undrar vi varför tyskar inte reagerade när judar brutalt fördes ur sina hem och hus, de marscherades nedför gatan till lastbilar som förde dem till läger. Varför var folk likgiltiga, frågar vi oss? Samma fråga gäller oss idag – även de tusentals svenskar som inte kan undgå att se vad som pågår i Thailand. Bakom vackra thailändska leenden döljs ibland slaveri och människoförnedring. Är vi likgiltiga?

Det stora flertalet prostituerade är thailändska flickor. De flesta kommer från norra Thailand och har mycket begränsad skolgång bakom sig. Men det stora flertalet har även två andra gemensamma nämnare: Många har blivit offrade genom buddistiska och animistiska riter i unga år till ett liv i prostitution, välsignade av religiösa ledare. För det andra ska döttrarna försörja sina föräldrar, de är deras pension. Pojkarna är buddistmunkar en kort period och har därigenom investerat i nästa liv åt sina föräldrar, därför har de inte ansvaret för föräldrarnas väl och ve i detta liv. Föräldrar och anhöriga skickar eller säljer därför sina döttrar till prostitution, i städer som Bangkok, Phuket och Pattaya.

– Vi arbetar med dessa flickor och det är betydligt mer komplicerat än bara psykiska trauman och svåra ekonomiska villkor, säger Susie som är välutbildad terapeut från USA. Det handlar om andliga verkligheter, en del skulle kanske kalla det demoner, men vad man än kallar det så kan man inte hjälpa dessa flickor till fullständig upprättelse om man inte beaktar och bearbetar även de andliga dimensionerna.

Susie arbetar tillsammans med ett team i Bangkok sedan tre år tillbaka. De ser som sitt uppdrag att upprätta hela människan – socialt, andligt, ekonomiskt, psykiskt och fysiskt. Därför har de startat ett företag – Nightlight. Idag sysselsätter företaget 80 kvinnor som alla varit prostituerade. Företagets vision vilar på en kristen grund och bön är en naturlig del av vardagen.

– Vi försöker inte omvända någon men vi döljer heller inte vilka vi är och vad vi tror, säger Katie som designar de smycken som kvinnor sätter ihop. Men vi ser hur alltfler blir totalt förvandlade när de blir Jesu efterföljare.

Cirka hälften av kvinnorna har bildat en församling. En ganska unik sådan, milt sagt. Ledarskapet och medlemmarna är före detta prostituerade. För dem är den kristna tron en livsförvandlande kraft, inte några teoretiska trossatser.

När man arbetar med prostituerade och offer för människohandel, så måste man kunna svara på frågan ”ut ur prostitution, räddad från slaveri, men till vad?” Man måste kunna erbjuda ett arbete med mänsklig värdighet som ett hållbart och realistiskt alternativ. Det är här kristna företagare har en nyckel till att bekämpa vår tids slaveri. Nightlight är ett ljus i mörkret. Fler kristna företagare med denna vision behövs.

Men här finns också viktiga och intressanta frågor om kultur och behov av kulturförändring. Det finns i Sverige och Europa en tendens att naivt tro att alla kulturer är lika goda fast olika, att alla ska rymmas inom ett och samma tak utan att någon ska behöva synas i sömmarna eller manas till förändring.

Ibland har kristen mission kritiserats för kulturmord. Det har sällan varit rätt. Även om misstag alltid görs i kulturmöten har det kristna budskapet förändrat kulturella beteenden som har varit av ondo i många länder, inklusive i Sverige. De religiösa seder och kulturella normer som finns i Thailand och som underblåser det kvinnliga förtrycket och förnedringen kan inte accepteras. Här finns behov av kultur- och religionskritik, men även av människovärdiga alternativ. Nightlight erbjuder en företagskultur som ser till hela människan och resultaten är förvandlade liv.

MATS TUNEHAG

Ordförande

Svenska Evangeliska Alliansen

Artikeln är tidigare publicerad i Världen idag