Det traditionella äktenskapet mellan en man och en kvinna gynnar
både paret och deras barn såväl emotionellt, existentiellt, intellektuellt som ekonomiskt. Det visar flera färska studier. Det är angeläget att äktenskapet lyfts fram i Sveriges församlingar om och om igen, skriver Jacob Rudolfsson tillsammans med andra skribenter inför Äktenskapets dag 15 februari.

Flera studier visar att äktenskap mellan en man och en kvinna gagnar både paret och deras barn såväl emotionellt, existentiellt, intellektuellt som ekonomiskt. Bland annat visar en svensk studie som publicerats i tidskriften The Lancet att sannolikheten att pojkar och flickor, som växer upp i ett hem med två föräldrar, drabbas av självmordsförsök, alkohol- och drogmissbruk, och allvarliga psykiska sjukdomar är ca 50 procent mindre jämfört med barn som växer upp hos bara en förälder. Enligt en rapport från det politiskt obundna amerikanska forskningscentrat Child Trends har familjestrukturen betydelse för barns välbefinnande.

”Både mammor och pappor spelar viktiga roller i barns uppväxt och utveckling. Antalet och typen av föräldrar (till exempel biologiska eller styvföräldrar) i hushållet, liksom relationen mellan föräldrarna, är starkt kopplade till ett barns välbefinnande[…] Bland unga barn, till exempel de som inte bor med några biologiska föräldrar eller bor med ensamstående föräldrar är mindre benägna än barn med två biologiska föräldrar att uppvisa beteendemässig självkontroll”.

Sociologen Bradford Wilcox vid University of Virginia konstaterar att ”nationers välstånd beror inte till liten del på familjernas hälsa”. Enligt Rädda Barnen är det dessutom tre gånger så vanligt att barn till ensamstående föräldrar växer upp i barnfattigdom. Syftet med detta är inte att exempelvis ensamstående föräldrar gör ett sämre jobb eller är mindre värda än gifta par som även är barns biologiska föräldrar, utan att peka på vad som generellt genererar bättre uppväxtvillkor.

Under 2013 slutade 25 100 äktenskap med skilsmässa, vilket enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, är den högsta noteringen sedan 1975. Just därför har den kristna församlingen en alldeles speciell uppgift att lyfta fram Guds tanke för äktenskapet Ä att det är en central del av Guds tanke för människan och en grundval för samhället Ä inte minst för barnens uppväxt.

Det är angeläget att äktenskapet lyfts fram i Sveriges församlingar om och om igen. I Sverige har Äktenskapets dag som firats sedan 2007 på söndagen i samband med Alla hjärtans dag varit ett tillfälle för församlingen att göra just detta. I takt med en alltfler upplösta familjer, inte minst att det även förekommer inom kristna sammanhang, behöver församlingar ta ett långsiktigt förebyggande ansvar. Här har den särskilt utformade Alphakursen för par, Äktenskapskursen, och Levande familjers arbete med undervisning i bland annat konfliktlösning och konsten att kommunicera varit en välbehövlig del av kyrkors verksamhet.

I sin uppmärksammade bok How the West Really Lost God, redogör Mary Eberstadt övertygande för hur familjelivet har varit och är en drivande kraft för kristen tro. Enligt Eberstadt hängeratt sekulariseringen ihop med nedmonteringen av familjen. Bland annat pekar hon på faktorer som att själva födseln av ett barn kan motivera föräldrar att söka svar på existentiella frågor och behovet av föräldrastöd tenderar att leda familjer till församlingar där sådan hjälp kan fås. I många år sågs även kyrkor som självklara aktörer i barns moraliska och samhälleliga fostran, konstaterar Mary Eberstadt.

På både SEAs, Levande familjers och Alpha Sveriges hemsida kommer det därför att finnas många olika typer av resurser inför Äktenskapets dag där vi som församlingar tillsammans kan lyfta familjer och äktenskapet som Gud har tänkt det.

Varje enskilt äktenskap är av största värde för både makarna, barnen och samhället. Därför är det angeläget att äktenskapet återkommande lyfts fram i Sveriges församlingar.

Jacob Rudolfsson, biträdande generalsekreterare SEA

Marie S Nylén, direktor, Levande Familjer

Anders Marklund, ledare Alpha Sverige

Fotnot: Läs även ”Does Marriage Make You Happier? What a New Study Found” om studier kring äktenskap från Heritage Foundation.